Đang online: 178

Số lượt truy cập: 5552654

Tài liệu nghe Anh Văn các lớp B1.1 và B1.2

   -  Tài liệu nghe trình độ B1.1
  -  Tài liệu nghe trình độ B1.2

Copyright © 2013 Trường Đại học Xây dựng Miền Tây
Địa chỉ: Số 20B Phó Cơ Điều, Phường 3, Thành phố Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
Điện thoại: (0270) 3 825 903 - 3 823 657 - 3 839 768     Fax: (0270) 3 827 457


Wedmaster: thong@mtu.edu.vn