Hội nghị Đảng viên sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2016

Ngày 23 tháng 6 năm 2016, Trường Đại học Xây dựng Miền Tây tổ chức Hội nghị Đảng viên nhằm sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm và chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2016[23/6/2016]


Copyright © 2013 Trường Đại học Xây dựng Miền Tây
Địa chỉ: Số 20B Phó Cơ Điều, Phường 3, Thành phố Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
Điện thoại: 070. 3 825 903 - 3 823 657      Fax: 070. 3 827 457

Wed master: thongmtu@gmail.com