Hội nghị đại biểu giữa nhiệm kỳ Công đoàn Trường ĐHXD Miền Tây (2012 – 2017)

Ngày 13 tháng 02 năm 2015, Công đoàn trường ĐHXD Miền Tây tổ chức hội nghị đại biểu giữa Nhiệm kỳ 2012-2017. Đây là hội nghị rất quan trọng, đánh giá đúng thực trạng tình hình phong trào CBVC, LĐ của nhà trường trong nửa nhiệm kỳ qua, kế thừa và phát huy những kết quả đạt được, rút ra những bài học kinh nghiệm về thành công; phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp và các chỉ tiêu phấn đấu cho nửa nhiệm kỳ còn lại.

MTU
MTU

Đang online: 46

Số lượt truy cập: 689557

Copyright © 2013 Trường Đại học Xây dựng Miền Tây
Địa chỉ: Số 20B Phó Cơ Điều, Phường 3, Thành phố Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
Điện thoại: +84 70 3 825 903 - 3 823 657      Fax: +84 70 3 827 457