Quản lý dự án các công trình

 QUẢN LÝ DỰ ÁN CÁC CÔNG TRÌNH

1. Trường Cao Đẳng Xây Dựng Miền Tây đã thành lập ban quản lý dự án điều hành dự án đầu tư xây dựng Trường Đại Học Xây Dựng Miền Tây trên cơ sở Trường Cao Đẳng Xây Dựng Miền Tây, đây là dự án nhóm B được bộ xây dựng phê duyệt với tổng mức đầu tư là 61.360.000.000đ

2. Quản lý dự án khu tái định cư, Trung tâm hành chính huyện và các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn Huyện Bình Tân
HĐ 58/HĐ - XD Ngày22/05/2008
Giá trị HĐ: 831.500.000đ
3. Quản lý dự án Trung tâm Văn hóa Thể thao huyện Bình Minh
HĐ 93/HĐ - XD Ngày 01/12/2011
Giá trị HĐ: 471.020.000đ
4. HĐ HSDT + TK + BCKThuật DA đầu tư nâng cao năng lực hoạt động phòng phân tích kiểm nghiệm theo tiêu chuẩn ISO 17025 và ứng dụng chuyển giao công nghệ sinh học tại ấp Tân Xuân, Tân Ngãi, TP Vĩnh Long
HĐ 19/HĐ-XD Ngày 14/05/2012
Giá trị HĐ: 279.074.000đ


Copyright © 2012 Trường Đại học Xây dựng Miền Tây
Địa chỉ: Số 20B Phó Cơ Điều, Phường 3, Thành phố Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
Điện thoại: (0270) 3825 903 - 3823 657 - 3839 768     Fax: (0270) 3827 457


Wedmaster: banbientap@mtu.edu.vn