Quy định tạm thời thực hiện đồ án tốt nghiệp và công nhận tốt nghiệp trình độ Đại học hệ chính quy

Quy định tạm thời thực hiện đồ án tốt nghiệp
và công nhận tốt nghiệp trình độ Đại học hệ chính quy

 
 1 Quy định Huơ
 2 Thông tư 01_2011_TT-BNV về thể thức văn bản Thông tư

Copyright © 2013 Trường Đại học Xây dựng Miền Tây
Địa chỉ: Số 20B Phó Cơ Điều, Phường 3, Thành phố Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
Điện thoại: (0270) 3 825 903 - 3 823 657 - 3 839 768     Fax: (0270) 3 827 457


Wedmaster: thong@mtu.edu.vn