CÁC CÔNG TRÌNH LẬP HỒ SƠ ĐẤU THẦU

l. Lập HSMT và phân tích HSDT công trình san lấp mặt bằng giai đoạn 2 khu C, Khu tái định cư Hòa Phú.
HĐ số 143/HĐ - XD Ngày 03/07/2005
Giá trị HĐ: 13.380.700đ
2. Lập HSMT và phân tích HSDT công trình Trường Cao Đẳng Xây Dựng Miền Tây
HĐ số 43/HĐ - XD Ngày 16/02/2006
Giá trị HĐ: 45.352.300đ
3. Lập HSMT và phân tích HSDT công trình Trường Trung Học Phổ Thông Phạm Hùng, Vĩnh Long
HĐ số 47/HĐ - XD Ngày 03/04/2006
Giá trị HĐ: 29.658.500đ
4. Lập HSMT và phân tích HSDT công trình san lấp mặt bằng Khu Tái Định Bắc Mỹ Thuận giai đoạn 2, Vĩnh Long
HĐ số 15/HĐ - XD Ngày 27/02/2007
Giá trị HĐ: 27.705.000đ
5. Lập HSMT và phân tích HSDT công trình Trường Trung Học Phổ Thông Vũng Liêm, Vĩnh Long
HĐ số 414/HĐ - XD Ngày 12/02/2007
Giá trịHĐ: 38.288.800đ
6. Lập HSMT và phân tích HSDT công trình Trường PTTH Dân Tộc Nội Trú Vĩnh Long
HĐ số 103/HĐ - XD Ngày 05/08/2008
Giá trị HĐ: 44.967.000đ
7. Lập HSMT và phân tích HSDT công trình hệ thông cấp nước khu Trung Tâm Cụm Cái Ngang, Tam Bình, Vĩnh Long
HĐ số 121/HĐ - XD Ngày l0/10/2008
Giá trị HĐ: 28.095.000đ
8. Lập HSMT và phân tích HSDT công trình Ngân Hàng NN&PTNP TP Vĩnh Long Tỉnh Vĩnh Long
HĐ số 168/HĐ - XD Ngày 22/12/2008
Giá trị HĐ: 23.000.000đ

9. Lập HSMT và phân tích HSDT công trình ngân hàng NN&PTNP TP Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
HĐ số 73/HĐ - XD Ngày 20/07/2009
Giá trị HĐ: 43.000.000đ
10. Lập HSMT và phân tích HSDT công trình hạ tầng kỹ thuật Khu Tái Định Cư, Huyện Bình Tân (giai đoạn 1)
HĐ số 98/HĐ - XD Ngày03/09/2009
Giá trị HĐ: 24.690.000đ
11. Lập HSMT và phân tích HSDT Dự án đầu tư xe hút bụi, quét đường 3,5m3 Công ty Công trình Công cộng Vĩnh Long
HĐ số 71/HĐ - XD Ngày 01/07/2010
Giá Trị HĐ: 10.037.000đ
12. Lập HSMT và phân tích HSDT công trình Nâng công suất Trạm bơm Chợ Lách từ 50m3/h lên 150m3/h Xã Sơn Định, Huyện Chợ Lách, Tỉnh Bến Tre
HĐ số 150/HĐ - XD Ngày 27/12/2010
Giá trị HĐ: 17.500.000đ
13. Lập HS mời thầu dự án Trường ĐHXD Miền Tây
HĐ số 12A/HĐ - XD Ngày 17/04/2012
Giá trị HĐ: 157.120.000đ
14.Lập HS mời thầu và phân tích đánh giá HS dự thầu công trình BHXH H. Bình Tân. Hạng mục: Trụ sở làm việc, cổng, tường rào, nhà xe, đường nội bộ, chống sét, điện, nước, trong ngoài nhà, chiếu sáng bể nước ngầm
HĐ số 18/HĐ - XD Ngày 08/06/2012
Giá trị HĐ: 22.114.000đ
15. Lập HS mời thầu và phân tích đánh giá HS dự thầu san lấp mặt bằng, đường nội bộ, hệ thống cấp nước, thoát nước, vỉa hè. Chợ và phố chợ xã Hiếu Phụng, huyện Vũng Liêm
HĐ số 49/HĐ-XD Ngày 09/09/2013
Giá trị HĐ: 29.053.224đ
16. Lập HS mời thầu và báo cáo đánh giá HS dự thầu gói thầu số 1. Thi công xây lắp các hạng mục của công trình. Hạ tầng khu hành chính và khu dân cư, tái định cư (giai đoạn 2) huyện Bình Tân, Tỉnh Vĩnh Long
HĐ số 41/HĐ-XD Ngày 20/09/2013
Giá trị HĐ: 51.943.000đ

   ĐÀO TẠO  ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC  SINH VIÊN  TUYỂN SINH  
   Lịch sử phát triển  Phòng Quản lý đào tạo  Tân sinh viên  Đại học chính quy  
   Ngành đào tạo  Phòng Tổ chức - Hành chính  Học bổng  Liên thông VLVH  
   Chuẩn đầu ra  Phòng Quản trị và Thiết bị  Hoạt động phong trào  Sau đại học  
   Tra cứu văn bằng  Phòng Tài chính - Kế toán  Cổng thông tin tín chỉ  Đào tạo ngắn hạn và Cao đẳng  
 
 Phòng Công tác Chính trị sinh viên
 Thư viện ảnh  Nghiệp vụ xây dựng  
     Viện Khoa học và Hợp tác quốc tế  Thông tin việc làm     
     Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng  Bài hát MTU  
 
     Khoa Xây dựng  Biểu trưng MTU (logo)  Tư vấn tuyển sinh  
     Khoa Kiến trúc    Hotline: (0270) 3 825 903  
     Khoa Kỹ thuật Hạ tầng đô thị    Email: tuyensinh@mtu.edu.vn  
     Khoa Kinh tế      
     Khoa Công nghệ      
     Khoa Khoa học Cơ bản  
 
     Khoa Lý luận chính trị    
     Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học  

     Trung tâm Thông tin - Thư viện      
     Trung tâm Tư vấn xây dựng    
 
     Trung tâm Thí nghiệm Xây dựng và Môi trường    
 
     Trung tâm Đào tạo Thường xuyên      
     Tạp chí Khoa học và Công nghệ      
           

Copyright © 2013 Trường Đại học Xây dựng Miền Tây - Số 20B Phó Cơ Điều, Phường 3, Tp. Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
Tel: (0270) 3 823 657 - Fax: (0270) 3827457
Email: banbientap@mtu.edu.vn