Đáp án kỳ thi kết thúc học phần lớp KN16D02-ĐT
Môn thi Ngày thi
Tải về
Lớp KN16D02-ĐT
Công trình thu - Trạm bơm (mã đề 002)
Công trình thu - Trạm bơm (mã đề 004)
Cơ lý thuyết  
Hình học họa hình  

Copyright © 2013 Trường Đại học Xây dựng Miền Tây
Địa chỉ: Số 20B Phó Cơ Điều, Phường 3, Thành phố Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
Điện thoại: 0270. 3 825 903 - 3 823 657      Fax: 0270. 3 827 457


Wedmaster: thong@mtu.edu.vn