Đáp án kỳ thi KTHP HKI năm học 2017-2018
Môn thi Ngày thi
Tải về
Các lớp Đại học
Cơ học kết cấu 1 2/1
Đường đô thị & Tổ chức thi công 2/1
Hệ thống hạ tầng kỹ thuật 2 2/1
Hệ thống kỹ thuật công trình 2/1
Kết cấu BTCT 1 2/1
Luật xây dựng 2/1
Nguyên lý TK Kiến trúc Công nghiệp 2/1
Nguyên lý TK Kiến trúc Nhà ở 2/1
Những NLCB Mac Lenin 1 2/1
Sức bền vật liệu 1 2/1
Thiết kế hình học đường Oto 2/1
Đường lối CM ĐCSVN 2/1
Cấp thoát nước và VSMT Nông thôn 3/1
Hình học họa hình 3/1
Kiến trúc nhiệt đới 3/1
Kinh tế ngành nước 3/1
Kinh tế xây dựng 3/1
Lịch sử Kiến trúc & Phát triển đô thị 3/1
Máy xây dựng 3/1
Quy hoạch bảo tồn di sản đô thị 3/1
Tài chính tiền tệ 3/1
Thủy lực 1 3/1
Toán kỹ thuật 2 3/1
Vật lý kiến trúc 1 3/1
AVCN Kiến trúc (487) 4/1
AVCN Kiến trúc (360) 4/1
Kiến trúc đương đại nước ngoài 4/1
Nền móng công trình 4/1
Nguyên lý kiến trúc DD&CN 4/1
Quản lý Quy hoạch đô thị 4/1
Thiết kế và Thi công cầu BTCT 1 4/1
Thị trường BĐS 4/1
Tổ chức thi công 4/1
Vật liệu nước 4/1
Địa chất công trình 5/1
Địa chất thủy văn 5/1
Đường trên nền đất yếu 5/1
Hệ thống hạ tầng kỹ thuật 1 5/1
Kết cấu công trình 1 5/1
Kết cấu thép 1 5/1
Kết cầu thép 2 5/1
Kiến trúc nhập môn 5/1
Kinh tế vi mô 5/1
Mạng lưới cấp nước 5/1
Nguyên lý thiết kế kiến trúc 5/1
Nguyên lý TK công trình công cộng 5/1
Quản lý Hệ thống HTKT 1 5/1
Vật lý 1 5/1
Cấu tạo kiến trúc 2 6/1
Cấu tạo kiến trúc 6/1
Kỹ thuật thi công 2 6/1
 Cơ học đất  6/1  
Cơ học kết cấu 2 8/1
Kinh tế Cơ sở 8/1
Kỹ thuật thi công 1 8/1
Pháp luật đại cương 8/1
Thi công 8/1
Thủy lực công trình 8/1
Tự động hóa Hệ thống CTN 8/1
Tư tưởng HCM 8/1
Phương pháp số 10/1
Toán 1 10/1
Toán 3 10/1
Vật liệu Xây dựng 10/1
Xã hội học đô thị 10/1
Bảo tồn Trùng tu Công trình kiến trúc 10/1
Kết cấu gạch đá gỗ 10/1
Thiết kế đường Ô tô 1 10/1
Trắc địa Xây dựng 10/1
Anh văn chuyên ngành GT (350) 11/1
Anh văn chuyên ngành GT (472) 11/1
Anh văn chuyên ngành GT (360) 11/1
Anh văn chuyên ngành GT (487) 11/1
Anh văn chuyên ngành GT (365) 11/1
Anh văn chuyên ngành GT (471) 11/1
Anh văn chuyên ngành Kiến trúc (572) 11/1
Cơ Lý thuyết 11/1
Địa lý Kinh tế & Dân cư 11/1
Lịch sử Kiến trúc Việt Nam & Phương Đông 11/1
Môi trường trong Xây dựng 11/1
Nhà cao tầng 11/1
Quản lý dự án Xây dựng 11/1
Sinh thái học & BVMT 11/1
Xử lý nước thải 11/1
Điện kỹ thuật 12/1
Hóa đại cương 12/1
Marketing 12/1
Sức bền vật liệu 2 12/1
Vật liệu KT & Thiết kế đô thị 12/1
Các lớp Cao đẳng
Đường lối CM ĐCSVN 2/1
Kỹ thuật thi công 2/1
Nguyên lý TK công trình Công nghiệp 2/1
AVCN (CTN &MT) 3/1
Cơ học đất - Nền móng 3/1
Cơ học đất (Giao thông) 3/1
Vật lý kiến trúc 1 3/1
Điện kỹ thuật XD 4/1
Sinh thái học & MT 4/1
Cấp thoát nước công trình 5/1
Kết cấu thép 5/1
Trắc địa 5/1
Cơ học Kết cấu 8/1
Dự toán ngành nước 8/1
Dự toán ngành Xây dựng 8/1
Xử lý nước cấp 10/1
Công trình thu - Trạm bơm 10/1
Kinh tế xây dựng 10/1
Thủy lực - Thủy văn 10/1
Xử lý nước thải 10/1
Máy xây dựng 11/1
Quản lý chất thải rắn (KN) 11/1
Cấu tạo kiến trúc 12/1
Thiết kế kiến trúc 12/1
Tư tưởng HCM 12/1
Hóa vi sinh 12/1

Copyright © 2012 Trường Đại học Xây dựng Miền Tây
Địa chỉ: Số 20B Phó Cơ Điều, Phường 3, Thành phố Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
Điện thoại: (0270) 3825 903 - 3823 657 - 3839 768     Fax: (0270) 3827 457


Wedmaster: banbientap@mtu.edu.vn