Đáp án kỳ thi KTHP HKII, năm học 2015 - 2016
Môn thi Ngày thi
Tải về
Các lớp Đại Học
Hóa Đại Cương 2.6
NNLCB Chủ Nghĩa Mác-Lênin 1
2.6
Sức Bền Vật Liệu 1 2.6
Thủy Lực 2.6
Toán Kỹ Thuật 1 2.6
Cấp Thoát Nước 3.6
Cơ Kết Cấu 2 3.6
Hình Học Họa Hình 3.6
Tư Tưởng Hồ Chí Minh 3.6
Vẽ Kỹ Thuật (Ngành Xây Dựng) 3.6
Điện Kỹ Thuật Xây Dựng 6.6
Kết Cấu Thép 1 6.6
Nguyên Lý Thiết Kế Kiến Trúc Nhà Ở 6.6
Xã Hội Học Đô Thị 6.6
Môi Trường Trong Xây Dựng 6.6
Cấu Tạo Kiến Trúc Đô Thị 7.6
Cấu Tạo Kiến Trúc 1 (Kiến Trúc) 7.6
Hóa Nước Vi Sinh 7.6
Kết Cấu Thép 2 7.6
Cơ Học Đất 8.6
Lịch Sử Kiến Trúc Việt Nam & Phương Đông 8.6
Sức Bền Vật Liệu 2 8.6
Vật Lý Kiến Trúc 2 8.6
Cơ Lý Thuyết 9.6
Phương Pháp Số Trong Cơ Học 9.6
Động Lực Học Công Trình 10.6
ĐLCM Của Đảng Cộng Sản Việt Nam 10.6
Lịch Sử Kiến Trúc Phương Tây 10.6
Kết Cấu Công Trình 2 10.6
Cơ Học Kết Cấu 1 13.6
Kết Cấu Công Trình 2 13.6
Pháp Luật Xây Dựng 13.6
Tin Học Chuyên Ngành Kiến Trúc 1 13.6
Toán Kỹ Thuật 3 14.6
Kết Cấu Bê Tông Cốt Thép 2 14.6
Kỹ Thuật Thi Công 2 15.6
Địa Chất Công Trình 15.6
Phương Pháp Thể Hiện Kiến Trúc 15.6
Anh Văn Chuyên Ngành (Mã đề 143) 16.6
Anh Văn Chuyên Ngành (Mã đề 231 16.6
Toán Kỹ Thuật 2 16.6
Địa Chất Thủy Văn 17.6
Kinh Tế Xây Dựng 17.6
Máy Xây Dựng 17.6
Tin Học Chuyên Ngành Kiến Trúc 2 17.6
Các lớp Cao đẳng
Cấu Tạo Kiến Trúc (XD, KN)
6.6.2016
Cấu Tạo Kiến Trúc 1 (KT)
6.6.2016
Kết Cấu Thép
6.6.2016
Địa Chất Công Trình
7.6.2016
Đường Lối CM Của ĐCSVN
7.6.2016
Hình Học Họa Hình (KT)
7.6.2016
Kết Cấu Bê Tông Cốt Thép
7.6.2016
Nguyên Lý Thiết Kế Công trình Công Cộng
7.6.2016
Tổ Chức Thi Công (XD)
7.6.2016
Thiết Kế Đường Ô Tô
7.6.2016
Thủy Lực
7.6.2016
Kiến Trúc Đương Đại Nước Ngoài
8.6.2016
Cơ Học Kết Cấu
8.6.2016
Cơ Lý Thuyết
8.6.2016
Điện Kỹ Thuật Xây Dựng
8.6.2016
Cấp Thoát Nước & Môi Trường
9.6.2016
Kinh Tế Xây Dựng
9.6.2016
Mạng Lưới Thoát Nước
9.6.2016
Toán Kỹ Thuật 1
9.6.2016
An Toàn Lao Động
9.6.2016
Kết Cấu Công Trình (BTCT)
10.6.2016
Lịch Sử Kiến Trúc Việt Nam & Phương Đông
10.6.2016
Mạng Lưới Cấp Nước
10.6.2016
Toán Kỹ Thuật 2
10.6.2016
Vật Lý A1
10.6.2016
Tư Tưởng Hồ Chí Minh
10.6.2016
Hệ Thống Kỹ Thuật Công Trình 13.6.2016
Kỹ Thuật Thi Công (Ngành CTN) 13.6.2016
Kỹ Thuật Thi Công (Ngành XD) 13.6.2016
Vẽ Kỹ Thuật 13.6.2016
Sức Bền Vật Liệu 14.6.2016
Trắc Địa 15.6.2016
Những Nguyên Lý Cơ Bản CN Mác Lênin 1 15.6.2016
Những Nguyên Lý Cơ Bản CN Mác Lênin 2 15.6.2016
Hóa Học 16.6.2016
Anh Văn Chuyên Ngành Kiến Trúc (Mã đề 360) 17.6.2016
Anh Văn Chuyên Ngành Kiến Trúc (Mã đề 481) 17.6.2016
Anh Văn Chuyên Ngành Xây Dựng (Mã đề 569) 17.6.2016
Anh Văn Chuyên Ngành Xây Dựng (Mã đề 645) 17.6.2016
Các lớp Đại Học Liên Thông
Kỹ Thuật Thi Công 2 10.6
Kết Cấu Thép 2 11.6
Động Lực Học Công Trình 17.6
Nền Móng Công Trình 18.6
Các lớp Trung cấp
Cấu Tạo Kiến Trúc 6.6
Vật Liệu Xây Dựng 6.6
Luật Xây Dựng 7.6
Máy Xây Dựng 7.6
Kết Cấu BTCT 8.6
Sức Bền Vật Liệu 8.6
Kỹ Thuật Thi Công 9.6
Trắc Địa 9.6
Thiết Kế Kiến Trúc 10.6
Chính Trị 13.6
Tổ Chức Thi Công 13.6
Cấp Thoát Nước 14.6
Cấp Thoát Nước - Môi Trường 14.6
Vẽ Kỹ Thuật 14.6
Dự Toán Xây Dựng 15.6
Điện Công Trình 16.6
Quản Trị Doanh Nghiệp 17.6

Copyright © 2013 Trường Đại học Xây dựng Miền Tây
Địa chỉ: Số 20B Phó Cơ Điều, Phường 3, Thành phố Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
Điện thoại: 0270. 3 825 903 - 3 823 657      Fax: 0270. 3 827 457


Wedmaster: thong@mtu.edu.vn