Thông báo triển khai thực hiện ĐATN bậc ĐH liên thông khóa 2014-2016

THÔNG BÁO
(V/v họp triển khai thực hiện ĐATN bậc đại học liên thông khóa 2014-2016)

Để chuẩn bị tốt cho việc thực hiện đề tài ĐATN sinh viên đại học ngành xây dựng các lớp liên thông khóa 2014-2016, khoa Xây dựng trường Đại Học Xây dựng Miền Tây thông báo đến sinh viên đã xét duyệt đề tài ĐATN tập trung tại Trường như sau:

+ Thời gian: lúc 14h00 ngày 23 tháng 9 năm 2016.

+ Địa điểm: Hội trường H3.2. Trường Đại học Xây dựng Miền Tây, số 20B – Phó Cơ Điều, phường 3, thành phố Vĩnh Long.

Đề nghị sinh viên tập trung đúng thời gian và địa điểm nêu trên.

Vĩnh Long, ngày 20 tháng 9 năm 2016
Khoa Xây Dựng            

Copyright © 2012 Trường Đại học Xây dựng Miền Tây
Địa chỉ: Số 20B Phó Cơ Điều, Phường 3, Thành phố Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
Điện thoại: (0270) 3825 903 - 3823 657 - 3839 768     Fax: (0270) 3827 457


Wedmaster: banbientap@mtu.edu.vn