Thông báo nộp Đồ án tốt nghiệp bậc đại học liên thông khóa 2013-2015

THÔNG BÁO 
(V/v nộp bài ĐATN bậc Đại học liên thông khóa 2013-2015)
Căn cứ quyết định số 47/QĐ-ĐHXDMT ngày 01/7/2015 của Chủ tịch hội đồng tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng hệ VLVH, hệ liên thông năm 2015 về việc giao Đồ án tốt nghiệp cho sinh viên bậc đại học hệ liên thông khóa 2013-2015.

Khoa xây dựng trường Đại Học Xây Dựng Miền Tây thông báo đến sinh viên về việc nộp ĐATN như sau:

1. Thời gian nộp ĐATN: bắt đầu vào lúc 7h30 ngày 22 tháng 10 năm 2015.

2. Địa điểm: Văn phòng Khoa xây dựng. Đ/c: Số 20B đường Phó Cơ Điều – Phường 3 – TP Vĩnh Long – tỉnh Vĩnh Long.

3. Sinh viên nộp Đồ án tốt nghiệp cần lưu ý một số nội dung sau:
- Đồ án tốt nghiệp phải có chữ ký của GVHD
- Số lượng: 02 bộ (thuyết minh và bản vẽ) theo qui định.
- Các phiếu yêu cầu kèm theo:
+ Phiếu giao nhiệm vụ Đồ án tốt nghiệp
+ Đơn xin thay đổi đề tài Đồ án tốt nghiệp (nếu có)
+ Phiếu theo dõi hướng dẫn Đồ án tốt nghiệp
+ Phiếu nhận xét của GVHD
+ 01 đĩa CD lưu giữ nội dung thuyết minh và bản vẽ. Mỗi đĩa đều có ghi tên đề tài, tên sinh viên, tên lớp và nội dung lưu giữ. Đĩa được đựng trong một hộp nhựa.

4. Thời gian tổ chức bảo vệ Đồ án tốt nghiệp: Dự kiến từ ngày 16 đến 22/11/2015. Sẽ có thông báo chính thức sau.

Đề nghị sinh viên thực hiện nộp Đồ án tốt nghiệp đúng thời gian và địa điểm như trên.

KHOA XÂY DỰNG               

Copyright © 2013 Trường Đại học Xây dựng Miền Tây
Địa chỉ: Số 20B Phó Cơ Điều, Phường 3, Thành phố Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
Điện thoại: 0270. 3 825 903 - 3 823 657      Fax: 0270. 3 827 457


Wedmaster: thong@mtu.edu.vn