Đáp án kỳ thi kết thúc học phần lớp KN14BD
Môn thi Ngày thi
Tải về
Lớp KN14BD
Tư tưởng Hồ Chí Minh
Mạng lưới Thoát nước
 AVCN Cấp Thoát nước (mã đề 624)  
 AVCN Cấp Thoát nước (mã đề 572)  

Copyright © 2013 Trường Đại học Xây dựng Miền Tây
Địa chỉ: Số 20B Phó Cơ Điều, Phường 3, Thành phố Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
Điện thoại: 0270. 3 825 903 - 3 823 657      Fax: 0270. 3 827 457


Wedmaster: thong@mtu.edu.vn