Đáp án kỳ thi kết thúc học phần HKII năm học 2017-2018 - lớp KN17D02-LA
Môn thi Ngày thi
Tải về
Lớp KN17D02-LA
NLCB của chủ nghĩa Mác - Lênin 1 06/10/2018
Vật liệu nước 06/10/2018
Vẽ kỹ thuật 07/10/2018
Tư tưởng Hồ Chí Minh 07/10/2018

Copyright © 2012 Trường Đại học Xây dựng Miền Tây
Địa chỉ: Số 20B Phó Cơ Điều, Phường 3, Thành phố Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
Điện thoại: (0270) 3825 903 - 3823 657 - 3839 768     Fax: (0270) 3827 457


Wedmaster: banbientap@mtu.edu.vn