Đang online: 81

Số lượt truy cập: 4799028

Thông báo về việc cấp phát chứng chỉ Anh văn, Tin học

THÔNG BÁO
V/v cấp phát chứng chỉ Anh văn, Tin học A, B

Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học thông báo về việc cấp phát chứng chỉ Anh văn, Tin học đến tất cả các học viên như sau:

1. Lịch phát chứng chỉ: thứ Ba và thứ Năm hàng tuần

2. Hạn nhận chứng chỉ:
- Tất cả các kì thi từ tháng 8/2015 trở về trước đã có chứng chỉ. Đề nghị học viên liên hệ Trung tâm nhận chứng chỉ từ ngày ra thông báo đến ngày 30/10/2015. 
- Học viên thi khóa thi từ tháng 9/2015 trở về sau liên hệ Trung tâm nhận chứng chỉ trong vòng 2 tháng kể từ ngày thi. 

3. Thủ tục nhận chứng chỉ:
- Học viên đến nhận chứng chỉ mang theo Chứng minh nhân dân bản gốc. Trung tâm không giải quyết những trường hợp nhận thay.

Đề nghị học viên thực hiện đúng tinh thần thông báo này.

Copyright © 2013 Trường Đại học Xây dựng Miền Tây
Địa chỉ: Số 20B Phó Cơ Điều, Phường 3, Thành phố Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
Điện thoại: 0270. 3 825 903 - 3 823 657      Fax: 0270. 3 827 457

Wed master: thongmtu@gmail.com