Sinh hoạt chuyên đề cấp Khoa - 5/2016

THÔNG BÁO 
SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ CẤP KHOA

          Tác giả báo cáo: ThS. Đoàn Văn Đẹt
         
Chuyên đề: Tương quan giữa dung trọng khô hiện trường và số búa khi xác định dung trọng hiện trường bằng phương pháp dao vòng cố định chiều cao rơi của búa
.


         
Tác giả báo cáo: ThS. Lâm Ngọc Quí.      
         
Chuyên đề: Quan hệ giữa hệ số cấu kết ngang và đứng của sét mềm bão hòa nước theo kết quả thí nghiệm CPTU.


         
Thời gian: 09h00. Thứ Hai, ngày 09/5/2016.

          Địa điểm: Phòng B3.1.

          Thành phần: Giảng viên và sinh viên khoa Xây dựng.


KHOA XÂY DỰNG 
 
 
           

Copyright © 2013 Trường Đại học Xây dựng Miền Tây
Địa chỉ: Số 20B Phó Cơ Điều, Phường 3, Thành phố Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
Điện thoại: (0270) 3 825 903 - 3 823 657 - 3 839 768     Fax: (0270) 3 827 457


Wedmaster: thong@mtu.edu.vn