Xét duyệt đề ĐATN bậc đại học liên thông khóa 2014-2016

THÔNG BÁO
(V/v xét duyệt đề ĐATN bậc đại học liên thông khóa 2014-2016)

Để chuẩn bị cho sinh viên đại học ngành xây dựng các lớp liên thông khóa 2014-2016 thực hiện ĐATN, Khoa Xây dựng Trường Đại học Xây dựng Miền Tây thông báo đến sinh viên về việc xét duyệt đề ĐATN như sau:

+ Thời gian xét duyệt đề ĐATN bắt đầu vào lúc 8h00 ngày 15 tháng 9 năm 2016.

+ Địa điểm: Văn phòng Khoa Xây dựng

+ Khi đến xét duyệt đề sinh viên cần mang theo đầy đủ hồ sơ gồm:

- Một bộ hồ sơ kiến trúc in khổ A1 bao gồm đầy đủ các mặt bằng, mặt đứng, mặt cắt và các chi tiết kiến trúc đầy đủ để làm cơ sở tính toán kết cấu. (Quy mô công trình: số tầng của công trình ≥ 6 tầng, diện tích sàn tầng điển hình ≥ 250m2, theo phương ngang nhà số nhịp ≥ 3 nhịp.

- Tài liệu báo cáo khảo sát địa chất của công trình.

- Một bộ hồ sơ để trong phong bì bao gồm đầy đủ các biểu mẫu download từ trang web của phòng quàn lý đào tạo trường ĐHXD Miền Tây mục “Các biểu mẫu thực hiện đồ án tốt nghiệp”

Đề nghị sinh viên đến đúng giờ và địa điểm để khoa xây dựng tổ chức xét duyệt đề ĐATN đúng thời gian quy định.

Vĩnh Long, ngày 13 tháng 9 năm 2016

Khoa Xây Dựng             
Copyright © 2013 Trường Đại học Xây dựng Miền Tây
Địa chỉ: Số 20B Phó Cơ Điều, Phường 3, Thành phố Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
Điện thoại: 0270. 3 825 903 - 3 823 657      Fax: 0270. 3 827 457

Wed master: thongmtu@gmail.com