Đáp án thi Kết thúc học phần HK 3 2017-2018
Môn thi Ngày thi
Tải về
Trình độ Đại học
Anh văn chuyên ngành 581 27/8/2018
Anh văn chuyên ngành 634 27/8/2018
Bản đồ địa chính và Đăng ký đất đai 27/8/2018
Cấp thoát nước công trình 27/8/2018
 Cấp thoát nước 27/8/2018
 Cấu tạo kiến trúc 27/8/2018
 Cơ học đất 27/8/2018
 Cơ học kết cấu 1 27/8/2018
 Cấp thoát nước và VSMTNT 27/8/2018
 Địa chất công trình 27/8/2018
 Điện kỹ thuật xây dựng 27/8/2018
 Đường lối cách mạng của ĐCS Việt Nam 27/8/2018
 Lịch sử kiến trúc phương Tây 27/8/2018
 Lịch sử kiến trúc Việt Nam và phương Đông 27/8/2018
 Nguyên lý kiến trúc dân dụng và công nghiệp 27/8/2018
 Nhà cao tầng 27/8/2018
 Thủy lực công trình 27/8/2018
 Tin học chuyên ngành kiến trúc 2 27/8/2018
 Tư tưởng Hồ Chí Minh 27/8/2018
 Hóa đại cương 28/8/2018
 Kết cấu BTCT 1 28/8/2018
 Kết cấu BTCT 2 28/8/2018
  Kết cấu công trình 1 28/8/2018
  Kết cấu công trình 2 28/8/2018
 Không gian khán phòng 28/8/2018
 Kinh tế xây dựng 28/8/2018
 Nền móng công trình 28/8/2018
 Quản lý dự án 28/8/2018
 Toán 2 28/8/2018 
 Toán 3 28/8/2018
 Vật liệu xây dựng 28/8/2018
 Vật lý đại cương 28/8/2018
 Vật lý kiến trúc 1 28/8/2018
 Vật lý kiến trúc 2 28/8/2018
 Vẽ kỹ thuật 28/8/2018
 Xã hội học đô thị 28/8/2018
 Động lực học công trình 29/8/2018
 Kết cấu thép 1 29/8/2018
 Không gian nhịp lớn 29/8/2018
 Không gian trưng bày 29/8/2018
 Những NLCB của Mác - Lênin 2 29/8/2018
 Quản lý thông tin và dữ liệu 29/8/2018
 Toán 1 29/8/2018
 Tổ chức thi công 29/8/2018
 Trắc đạc xây dựng 29/8/2018
 Cơ lý thuyết 30/8/2018
 Cơ học kết cấu 2 30/8/2018
 Kết cấu gạch - đá 30/8/2018
 Kiến trúc đương đại nước ngoài 30/8/2018
 Kiến trúc nhập môn 30/8/2018
 Những NLCB của Mác - Lênin 1 30/8/2018
 Phương pháp số 30/8/2018
 Sức bền vật liệu 1 30/8/2018
 Cơ lý thuyết (ĐHLT) 30/8/2018
 Kết cấu thép 2 31/8/2018
 Sức bền vật liệu 2 31/8/2018
 Trình độ Cao đẳng
 Kết cấu BTCT 27/8/2018
 Cơ học đất - Nền móng 28/8/2018
 Cơ kết cấu 29/8/2018
  Cấp thoát nước và môi trường 29/8/2018
 Sức bền vật liệu 30/8/2018

31/8/2018

Copyright © 2012 Trường Đại học Xây dựng Miền Tây
Địa chỉ: Số 20B Phó Cơ Điều, Phường 3, Thành phố Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
Điện thoại: (0270) 3825 903 - 3823 657 - 3839 768     Fax: (0270) 3827 457


Wedmaster: banbientap@mtu.edu.vn