Đáp án kỳ thi KTHP HK3 năm học 2016-2017
Môn thi Ngày thi
Tải về
Bậc Đại học
Sức bền vật liệu 2 28/8
Địa chất công trình 28/8
Địa chất thủy văn 28/8
 Hóa đại cương 28/8
 Kết cấu BTCT 1 28/8
 Kết cấu thép 1 28/8
 Kiến trúc đương đại nước ngoài 28/8
 Lịch sử kiến trúc phương Tây 28/8
 Nguyên lý thiết kế kiến trúc nhà ở 28/8
 NLCB Mac Lenin 2 28/8
 Quản lý dự án 28/8
 Toán kỹ thuật 1 28/8
 Tổ chức thi công 28/8
Cơ học kết cấu 2 28/8
Kết cấu thép 2 29/8
Kiến trúc nhập môn 29/8
Kinh tế xây dựng 29/8
Pháp luật trong xây dựng 29/8
Phương pháp số trong cơ học 29/8
Thiết kế hình học đường oto 29/8
Cấp thoát nước XD 30/8
Cấu tạo kiến trúc 30/8
Cơ lý thuyết 30/8
Cơ học kết cấu 1 30/8
Động lực học công trình 30/8
Đường lối CM ĐCS VN 30/8
Không gian trưng bày 30/8
Sức bền vật liệu 30/8
Thị trường Bất động sản 30/8
Thủy lực công trình 30/8
Toán kỹ thuật 2 30/8
Anh văn chuyên ngành Kiến Trúc (142) 31/8
Anh văn chuyên ngành Kiến Trúc (888) 31/8
Anh văn chuyên ngành Xây dựng (217) 31/8
Anh văn chuyên ngành Xây dựng (730) 31/8
Hình học họa hình 31/8
Hóa nước vi sinh 31/8
Kết cấu gạch - đá - gỗ 31/8
Kỹ thuật thi công 2 31/8
Nền móng công trình 31/8
Tư tưởng Hồ Chí Minh 31/8
Trắc đạc Xây dựng 31/8
Vẽ kỹ thuật 31/8
Cơ học đất 01/9
Điện kỹ thuật 01/9
Kết cấu BTCT 2 01/9
Kỹ thuật thi công 1 01/9
Nguyên lý kiến trúc Dân dụng & Công nghiệp 01/9
NNLCB CN Mac-Lenin 1 01/9
Sinh thái học & BVMT 01/9
Toán kỹ thuật 3 01/9
Bậc Cao đẳng
An toàn lao động 28/8
AVCN (456) 28/8
AVCN (910) 28/8
Cấu tạo kiến trúc 28/8
Cơ học đất - Nền móng 28/8
Kết cấu thép 28/8
Kinh tế xây dựng 28/8
Pháp luật đại cương 28/8
Toán kỹ thuật 1 28/8
Điện kỹ thuật 29/8
Dự toán 29/8
Hóa đại cương 29/8
Kết cấu công trình 1 29/8
Sức bền vật liệu 29/8
NLTK Kiến trúc 29/8
Vật lý đại cương 29/8
Máy Xây dựng 30/8
Cơ học kết cấu 30/8
Toán kỹ thuật 2 30/8
Tổ chức thi công 30/8
Tư tưởng HCM 30/8
Vẽ kỹ thuật 30/8
Cấp thoát nước & Môi trường 31/8
Cơ lý thuyết 31/8
Kỹ thuật thi công 31/8
Những NLCB của CN Mac-Lenin 31/8
Trắc đạc Xây dựng 31/8
Đường lối CM ĐCSVN 01/09
Kết cấu BTCT 01/09

Copyright © 2013 Trường Đại học Xây dựng Miền Tây
Địa chỉ: Số 20B Phó Cơ Điều, Phường 3, Thành phố Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
Điện thoại: (0270) 3 825 903 - 3 823 657 - 3 839 768     Fax: (0270) 3 827 457


Wedmaster: thong@mtu.edu.vn