Trang chủ trường Đại học Xây dựng Miền Tây

Đây là trang web của trường đhxd miền tây

Đây là trang web của trường đhxd miền tây

Trang chủ trường Đại học Xây dựng Miền Tây

Các ngành nghề đào tạo và cơ hội việc làm
THÔNG TIN TUYỂN SINH 2017  < Mã trường: MTU >
I. TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC MÃ NGÀNH ĐIỂM TRÚNG TUYỂN 2017 TỔ HỢP XÉT TUYỂN
1. Đại học chính quy
1.1 Kiến trúc 52580102 15,5 V00 - Toán, Lý, Vẽ
V01 - Toán, Văn, Vẽ
1.2 Quy hoạch Vùng & Đô thị 52580105 15,5 V00 - Toán, Lý, Vẽ
V01 - Toán, Văn, Vẽ
A00 - Toán, Lý, Hóa
A01 - Toán, Lý, Anh văn
1.3 Quản lý Xây dựng - Đô thị
(Chuyên ngành Quản lý Đô thị)
52580302 15,5
1.4 Kỹ thuật Công trình Xây dựng
(Chuyên ngành Xây dựng Dân dụng & Công nghiệp)
52580201 15,5 A00 - Toán, Lý, Hóa
A01 - Toán, Lý, Anh văn
B00 - Toán, Hóa, Sinh
D01 - Toán, Văn, Anh văn
1.5 Kỹ thuật Giao thông
(Chuyên ngành Xây dựng Cầu - Đường)
52580205 15,5
1.6 Kỹ thuật Cấp - Thoát nước
(Chuyên ngành Cấp - Thoát nước)
52110104 15,5
1.7 Kỹ thuật Môi trường 52520320 15,5
1.8 Kế toán 52340301 15,5 A00 - Toán, Lý, Hóa
A01 - Toán, Lý, Anh văn
D15 - Văn, Địa, Anh văn
C00 - Văn, Sử, Địa
2. Đại học Liên thông hệ chính quy & Vừa làm vừa học
2.1 Quản lý Xây dựng - Đô thị
(Chuyên ngành Quản lý Đô thị)
52580302   Thi tuyển & xét tuyển vào tháng 3,4 và tháng 10,11 hàng năm
2.2 Kỹ thuật Công trình Xây dựng
(Chuyên ngành Xây dựng Dân dụng & Công nghiệp)
52580201  
2.3 Kỹ thuật Giao thông
(Chuyên ngành Xây dựng Cầu - Đường)
52580205    
2.4  Kỹ thuật Cấp - Thoát nước
(Chuyên ngành Cấp - Thoát nước)
52110104    
     Thông tin Khoa học - Giáo dục

Đang online: 80

Số lượt truy cập: 4808234


Copyright © 2013 Trường Đại học Xây dựng Miền Tây
Địa chỉ: Số 20B Phó Cơ Điều, Phường 3, Thành phố Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
Điện thoại: 0270. 3 825 903 - 3 823 657      Fax: 0270. 3 827 457

Wed master: thongmtu@gmail.com