Thông báo đăng ký nhiệm vụ KH & CN cấp Quốc gia và Bộ XD

Tải về tại đâyTT Mẫu biểu  Tải về
1 Phụ lục 1: Phiếu đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ
2 Phụ lục 2: Phiếu đề xuất nhiệm vụ/ dự án bảo vệ môi trường
3 Phụ lục 3: Thuyết minh nhiệm vụ và dự trù kinh phí
4 Phụ lục 4: Danh mục chương trình đề án quốc gia đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.
5  Phụ lục 5: Danh mục chương trình trọng điểm cấp Nhà nước 2016 - 2020
6  Phụ lục 6: Danh mục chiến lược ngành xây dựng
Phụ lục 2: Phiếu đề xuất nhiệm vụ môi trường

Copyright © 2012 Trường Đại học Xây dựng Miền Tây
Địa chỉ: Số 20B Phó Cơ Điều, Phường 3, Thành phố Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
Điện thoại: (0270) 3825 903 - 3823 657 - 3839 768     Fax: (0270) 3827 457


Wedmaster: banbientap@mtu.edu.vn