Đang online: 137

Số lượt truy cập: 4965883

Công Đoàn bộ phận Đào tạo du lịch sinh thái tại Bến Tre
Ngày 18/04/2015, Công Đoàn bộ phận Đào tạo đã tổ chức du lịch sinh thái cho các Công đoàn viên tại tỉnh Bến Tre.

Copyright © 2013 Trường Đại học Xây dựng Miền Tây
Địa chỉ: Số 20B Phó Cơ Điều, Phường 3, Thành phố Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
Điện thoại: 0270. 3 825 903 - 3 823 657      Fax: 0270. 3 827 457


Wedmaster: thong@mtu.edu.vn