PHÂN TÍCH CÁC CHIẾN LƯỢC SINH KHÍ HẬU TRONG CÔNG TRÌNH LAM CAFÉ
Nhóm sinh viên thực hiện: Bùi Thị Phương Hằng, Nguyễn Thị Phước Huyền, Lê Ngọc Sơn, Huỳnh Phương Thy, Hà Minh Trí, Nguyễn Trương Diễm Trinh.
Giảng viên hướng dẫn: Huỳnh Trọng Nhân

Trong những năm gần đây tình hình trái đất đang ngày càng nóng lên do sự phát triển của công nghiệp thế giới. Các hình thức kiến trúc cũ đang dần không đáp ứng được nhu cầu của con người do đó con người đang tìm kiếm một hình thức kiến trúc mới ...

 PHÂN TÍCH NHỮNG CHIẾN LƯỢC THIẾT KẾ SINH KHÍ HẬU TRONG CÔNG TRÌNH NHÀ TRẺ POUCHEN, ĐỒNG NAI
Nhóm sinh viên thực hiện: Nguyễn Bá Dũng, Nguyễn Hải Đăng, Vương Tùng Lâm, Hà Xuân Thanh, Nguyễn Hữu Thạnh, Trần Lê Vĩnh Trà, Mai Trần Tiến.
Giảng viên hướng dẫn: Huỳnh Trọng Nhân

Nhà trẻ Pouchen Đồng Nai được xem là một điển hình cho công trình kiến trúc xanh mà Việt Nam đang hướng tới. Công trình được công ty kiến trúc Võ Trọng Nghĩa thiết kế như là một nguyên mẫu cho loại hình nhà trẻ bền vững.
 QUẢN LÝ DI SẢN KIẾN TRÚC DINH ĐỘC LẬP
Huỳnh Trọng Nhân

Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử kết thúc bằng sự kiện lá cờ Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam được kéo lên, phấp phới tung bay trên nóc Dinh Độc Lập; và Tổng thống cuối cùng của chế độ Việt Nam Cộng hòa - Dương Văn Minh, cùng toàn bộ nội các của chính quyền Sài Gòn tuyên bố đầu hàng vô điều kiện chính quyền cách mạng. Đây là một mốc son quan trọng của cách mạng Việt Nam, là giây phút Chủ tịch Hồ Chí Minh mong đợi, khi nhân dân hai miền Nam, Bắc sum họp một nhà, đất nước hoàn toàn thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ.

"QUẢN LÝ THOÁT NƯỚC TP. VĨNH LONG"

Ngày 5/5/2014, khoa Kiến trúc đã tổ chức sinh hoạt chuyên môn giới thiệu đề tài nghiên cứu “Quản lý thoát nước thành phố Vĩnh Long”. Đề tài này được ThS Huỳnh Trọng Nhân thực hiện và báo cáo, với mục đích nâng cao hiệu quả quản lý thoát nước của khu vực nghiên cứu đến năm 2025. Theo nội dung của bài báo cáo, thực trạng quản lý thoát nước của thành phố hiện tại cho thấy năng lực quản lý hiện tại chưa đáp ứng áp lực đô thị hóa và thách thức biến đổi khí hậu.

"QUẢN LÝ THOÁT NƯỚC TP. VĨNH LONG"

Ngày 5/5/2014, khoa Kiến trúc đã tổ chức sinh hoạt chuyên môn giới thiệu đề tài nghiên cứu “Quản lý thoát nước thành phố Vĩnh Long”. Đề tài này được ThS Huỳnh Trọng Nhân thực hiện và báo cáo, với mục đích nâng cao hiệu quả quản lý thoát nước của khu vực nghiên cứu đến năm 2025. Theo nội dung của bài báo cáo, thực trạng quản lý thoát nước của thành phố hiện tại cho thấy năng lực quản lý hiện tại chưa đáp ứng áp lực đô thị hóa và thách thức biến đổi khí hậu.


NHÀ HÀNG SƠN LA COMPLEX
CÁI NHÌN MỚI CHO KIẾN TRÚC VIỆT NAM

Hoàng Hoa Thủy Tiên (Tổng hợp)

Trong bối cảnh chung của nền kiến trúc đương đại thế giới, kiến trúc Việt Nam đang chuyển mình để đón nhận những bước tiến mới trong xây dựng cũng như rõ ràng hơn trong các xu hướng kiến trúc. Việc du nhập ồ ạt những trường phái, phong cách kiến trúc trên thế giới vào nước ta đã gây nhiều khó khăn trong việc định hình hướng đi riêng và mặc dù tiếp nhận một cách có định hướng nhưng liệu nền kiến trúc Việt Nam có tạo dựng được hình ảnh của một nền kiến trúc hiện đại đậm đà bản sắc dân tộ.

"QUẢN LÝ THOÁT NƯỚC TP. VĨNH LONG"

Ngày 5/5/2014, khoa Kiến trúc đã tổ chức sinh hoạt chuyên môn giới thiệu đề tài nghiên cứu “Quản lý thoát nước thành phố Vĩnh Long”. Đề tài này được ThS Huỳnh Trọng Nhân thực hiện và báo cáo, với mục đích nâng cao hiệu quả quản lý thoát nước của khu vực nghiên cứu đến năm 2025. Theo nội dung của bài báo cáo, thực trạng quản lý thoát nước của thành phố hiện tại cho thấy năng lực quản lý hiện tại chưa đáp ứng áp lực đô thị hóa và thách thức biến đổi khí hậu.

"QUẢN LÝ THOÁT NƯỚC TP. VĨNH LONG"

Ngày 5/5/2014, khoa Kiến trúc đã tổ chức sinh hoạt chuyên môn giới thiệu đề tài nghiên cứu “Quản lý thoát nước thành phố Vĩnh Long”. Đề tài này được ThS Huỳnh Trọng Nhân thực hiện và báo cáo, với mục đích nâng cao hiệu quả quản lý thoát nước của khu vực nghiên cứu đến năm 2025. Theo nội dung của bài báo cáo, thực trạng quản lý thoát nước của thành phố hiện tại cho thấy năng lực quản lý hiện tại chưa đáp ứng áp lực đô thị hóa và thách thức biến đổi khí hậu.

"QUẢN LÝ THOÁT NƯỚC TP. VĨNH LONG"

Ngày 5/5/2014, khoa Kiến trúc đã tổ chức sinh hoạt chuyên môn giới thiệu đề tài nghiên cứu “Quản lý thoát nước thành phố Vĩnh Long”. Đề tài này được ThS Huỳnh Trọng Nhân thực hiện và báo cáo, với mục đích nâng cao hiệu quả quản lý thoát nước của khu vực nghiên cứu đến năm 2025. Theo nội dung của bài báo cáo, thực trạng quản lý thoát nước của thành phố hiện tại cho thấy năng lực quản lý hiện tại chưa đáp ứng áp lực đô thị hóa và thách thức biến đổi khí hậu.

"QUẢN LÝ THOÁT NƯỚC TP. VĨNH LONG"

Ngày 5/5/2014, khoa Kiến trúc đã tổ chức sinh hoạt chuyên môn giới thiệu đề tài nghiên cứu “Quản lý thoát nước thành phố Vĩnh Long”. Đề tài này được ThS Huỳnh Trọng Nhân thực hiện và báo cáo, với mục đích nâng cao hiệu quả quản lý thoát nước của khu vực nghiên cứu đến năm 2025. Theo nội dung của bài báo cáo, thực trạng quản lý thoát nước của thành phố hiện tại cho thấy năng lực quản lý hiện tại chưa đáp ứng áp lực đô thị hóa và thách thức biến đổi khí hậu.

 QUẢN LÝ DI SẢN KIẾN TRÚC DINH ĐỘC LẬP
Huỳnh Trọng Nhân

Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử kết thúc bằng sự kiện lá cờ Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam được kéo lên, phấp phới tung bay trên nóc Dinh Độc Lập; và Tổng thống cuối cùng của chế độ Việt Nam Cộng hòa - Dương Văn Minh, cùng toàn bộ nội các của chính quyền Sài Gòn tuyên bố đầu hàng vô điều kiện chính quyền cách mạng. Đây là một mốc son quan trọng của cách mạng Việt Nam, là giây phút Chủ tịch Hồ Chí Minh mong đợi, khi nhân dân hai miền Nam, Bắc sum họp một nhà, đất nước hoàn toàn thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ.

"QUẢN LÝ THOÁT NƯỚC TP. VĨNH LONG"

Ngày 5/5/2014, khoa Kiến trúc đã tổ chức sinh hoạt chuyên môn giới thiệu đề tài nghiên cứu “Quản lý thoát nước thành phố Vĩnh Long”. Đề tài này được ThS Huỳnh Trọng Nhân thực hiện và báo cáo, với mục đích nâng cao hiệu quả quản lý thoát nước của khu vực nghiên cứu đến năm 2025. Theo nội dung của bài báo cáo, thực trạng quản lý thoát nước của thành phố hiện tại cho thấy năng lực quản lý hiện tại chưa đáp ứng áp lực đô thị hóa và thách thức biến đổi khí hậu.

"QUẢN LÝ THOÁT NƯỚC TP. VĨNH LONG"

Ngày 5/5/2014, khoa Kiến trúc đã tổ chức sinh hoạt chuyên môn giới thiệu đề tài nghiên cứu “Quản lý thoát nước thành phố Vĩnh Long”. Đề tài này được ThS Huỳnh Trọng Nhân thực hiện và báo cáo, với mục đích nâng cao hiệu quả quản lý thoát nước của khu vực nghiên cứu đến năm 2025. Theo nội dung của bài báo cáo, thực trạng quản lý thoát nước của thành phố hiện tại cho thấy năng lực quản lý hiện tại chưa đáp ứng áp lực đô thị hóa và thách thức biến đổi khí hậu.
Copyright © 2012 Trường Đại học Xây dựng Miền Tây
Địa chỉ: Số 20B Phó Cơ Điều, Phường 3, Thành phố Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
Điện thoại: (0270) 3825 903 - 3823 657 - 3839 768     Fax: (0270) 3827 457


Wedmaster: banbientap@mtu.edu.vn