Đáp án kỳ thi KTHP HK3 năm học 2015-2016
Môn thi Ngày thi
Tải về
Các lớp Đại Học
Cấu Tạo Kiến Trúc 22/8
Cơ Kết Cấu 2 22/8
Cơ Lý Thuyết (ĐH Chính Quy) 22/8
Cơ Lý Thuyết (ĐH Liên Thông) 22/8
Lịch Sử Kiến Trúc Phương Tây 22/8
Toán Kỹ Thuật 3 22/8
Cơ Kết Cấu 1 23/8
Đường Lối CM ĐCSVN 23/8
Hình Học Họa Hình 23/8
Nguyên lý thiết kế Kiến Trúc DD & CN 23/8
Phương pháp số trong Cơ học 23/8
Toán cao cấp 23/8
Cấp thoát nước 24/8
Kết cấu BTCT 1 24/8
Kết cấu BTCT 2 24/8
Kết cấu thép 1 24/8
Tư tưởng Hồ Chí Minh 24/8
Chủ Nghĩa Mac-Lenin 2 24/8
Toán Kỹ Thuật 1 24/8
 Hóa đại cương
25/8
 Kết cấu gạch - đá
25/8
 Kiến trúc nhập môn
25/8

 AVCN Xây dựng (324,495)
26/8
 CN Mac - Lenin 1
26/8
 Kết cấu Công trình 1
26/8

 LSKT Việt Nam & Phương Đông
26/8

 Toán Kỹ Thuật 2
26/8
 Thủy lực
26/8

 Trắc địa
26/8

 Vật lý Kiến trúc 2
26/8

Các lớp Cao đẳng
Cơ lý thuyết 22/8
Kết cấu BTCT 22/8
Trắc địa 23/8
Tư tưởng Hồ Chí Minh 23/8
Cơ kết cấu 24/8
Dự toán (Cấp thoát nước)
24/8
Dự toán (Xây dựng)
24/8

Kết cấu thép 24/8
Đường lối CM ĐCSVN 25/8
Toán kỹ thuật 2 25/8
 Cấu tạo kiến trúc
26/8

 Kỹ thuật thi công
26/8

 Sức bền vật liệu
26/8

Toán kỹ thuật 1 26/8

Copyright © 2013 Trường Đại học Xây dựng Miền Tây
Địa chỉ: Số 20B Phó Cơ Điều, Phường 3, Thành phố Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
Điện thoại: 0270. 3 825 903 - 3 823 657      Fax: 0270. 3 827 457


Wedmaster: thong@mtu.edu.vn