Thông báo phân công Giảng viên dạy các học phần cải thiện, học vượt Học kỳ 2 năm học 2017 – 2018

THÔNG BÁO
Phân công Giảng viên dạy các học phần cải thiện, học vượt
Học kỳ 2 năm học 2017 – 2018

>> Chi tiết

Copyright © 2012 Trường Đại học Xây dựng Miền Tây
Địa chỉ: Số 20B Phó Cơ Điều, Phường 3, Thành phố Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
Điện thoại: (0270) 3825 903 - 3823 657 - 3839 768     Fax: (0270) 3827 457


Wedmaster: banbientap@mtu.edu.vn