TRUNG TÂM TƯ VẤN XÂY DỰNG
Địa chỉ liên hệ: Số 20B Phó Cơ Điều, Phường 3, Tp.Vĩnh Long


       
GIÁM ĐỐC
ThS. PHAN TẤN THỌ

        
   Nhân viên hành chính
  STT HỌ VÀ TÊN  CHỨC VỤ TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN 
  1  Phạm Tấn Nguyên  Nhân viên kỹ thuật  Kỹ sư xây dựng
  2  Bùi Thái Trung  Nhân viên kỹ thuật  Cao học xây dựng 
  3  Nguyễn Hữu Phúc  Nhân viên kỹ thuật  Cử nhân xây dựng 
  4  Trương Văn Nghĩa  Nhân viên kỹ thuật  Cử nhân xây dựng  
  5  Nguyễn Hữu Tường  Nhân viên kỹ thuật  Cử nhân xây dựng  
  6  Mai Khắc Huy  Nhân viên kỹ thuật  Cử nhân xây dựng  
  7  Trần Hải Yến  Nhân viên kế toán  Cao đẳng kế toán
  8  Trương Thị Hà  Nhân viên văn thư  Trung cấp kế toán

   Đội ngũ kỹ thuật, Quản lý kỹ thuật, Kỹ thuật chủ nhiệm, Chủ trì của Trung tâm
  STT HỌ VÀ TÊN TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN   
  1  Phan Tấn Thọ   Thạc Quy hoạch, Kiến trúc sư  
  2  Lê Ngọc Cẩn   TS. Quản lý đô thị, Kỹ sư XD  
  3  Nguyễn Văn Chiếu   Thạc  Quản lý đô thị  
  4  Lê Hiến Chương   TS. QTKD, Cử nhân kinh tế  
  5  Lê Tấn Truyền   Thạc sĩ xây dựng  
  6  Nguyễn Văn Trung   Thạc sĩ xây dựng  
  7  Lê Trung Thành   Trung cấp xây dựng  
  8  Nguyễn Doãn Độ   Trung cấp xây dựng  
  9  Nguyễn Văn Xuân     Kỹ sư xây dựng, CN kinh tế  
   10  Trương Văn Bằng   Thạc sĩ xây dựng  
   11  Phạm Duy Quân   Thạc sĩ xây dựng  
   12  Phạm Hồng Thái   Kỹ sư xây dựng, CN kinh tế  
   13  Tô Mai Phong   Kỹ sư xây dựng  
   14  Nguyễn  Quý Đông   Thạc sĩ xây dựng  
   15  Trương Hoàng Phiếu   Thạc sĩ xây dựng  
   16 Võ Quốc Cường   Trung cấp nước  
   17  Nguyễn Minh Giang   Thạc sĩ XD Công trình Giao thông  
   18  Lê Đắc Hảo   Thạc sĩ xây dựng  
   19  Nguyễn Công Luận   Thạc sĩ xây dựng  
   20  Nguyễn Văn Hoàn   Thạc sĩ xây dựng  
   21  Nguyễn Ngọc Long Giang   Thạc sĩ xây dựng  
   22  Phan Tú Mỹ   Thạc sĩ xây dựng  
   23  Trần Thị Thùy Linh   Thạc sĩ xây dựng  
   24  Lâm Văn Ánh   Thạc sĩ xây dựng  
   25  Nguyễn Văn Suôs   Cử nhân mỹ thuật  
   26  Nguyễn Viết Khánh   Kỹ sư  
   27  Phạm Minh Kính   Thạc sĩ  xây dựng  
   28  Huỳnh Quốc Huy   Thạc sĩ xây dựng  
   29  Thạch Sôm Sô Hoách   Thạc sĩ xây dựng  
   30  Trương Quốc Khang   Thạc sĩ xây dựng  
 

31

 Trương Mỹ Phẩm   Thạc sĩ xây dựng  
  32  Trịnh Công Luận   Thạc sĩ xây dựng  
   33  Trần Thị Ngọc Hoa   Thạc sĩ xây dựng  
   34  Trần Thị Mỹ Hạnh   Thạc sĩ trắc địa  
   35  Trần Quang Huy   Thạc sĩ xây dựng  
   36  Trần Lan Phương Thảo   Thạc sĩ xây dựng  
   37  Lương Phước Thuận   Thạc sĩ xây dựng  
   38  Phạm Hồng Hạnh   NCS, Thạc  xây dựng  
   39  Nguyễn Thanh Trúc   Thạc sĩ xây dựng  
   40  Nguyễn Ngọc Thanh   Thạc sĩ xây dựng  
   41  Lê Trọng Long       Thạc sĩ xây dựng  
   42  Nguyễn Kinh Ngoan   Thạc sĩ xây dựng  
   43  Nguyễn Hữu  Nghĩa   Thạc sĩ xây dựng  
   44  Nguyễn Doãn Nội   Thạc sĩ xây dựng  
   45  Mai Thị Hoa   Thạc sĩ xây dựng  
   46  Lương Văn Anh   Thạc sĩ vật liệu xây dựng  
   47  Lê Thanh Hòa   Kỹ sư cơ khí  
   48  Lê Quốc Tiến   Thạc sĩ xây dựng  
   49  Lâm  Thị Xuân Lan   Thạc sĩ xây dựng  
   50  Lâm Ngọc  Phước   Thạc sĩ xây dựng  
   51  Khưu Thị Lý   Kỹ sư xây dựng  
   52  Đoàn Văn Đẹt   Thạc sĩ xây dựng  
   53  Đinh Hoài Luân   Thạc sĩ giao thông  
   54  Đặng Văn Tiến   Thạc sĩ xây dựng  
   55  Đặng Văn Hợi   Thạc sĩ xây dựng  
   56  Đặng Hữu Lợi   Thạc sĩ xây dựng  
   57  Cao Văn Tuấn   Thạc sĩ xây dựng  
   58  Bùi Ngọc Dũng   Thạc xây dựng  
   59  Võ Thị Tố Trinh   Thạc xây dựng  
   60  Nguyễn Văn Tri   Cao học Địa kỹ thuật  
   61  Lê Đình Châu   Thạc xây dựng  
   62  Trần Đình Thái   Thạc Cầu đường  
   63  Lâm Ngọc Quý   Thạc địa kỹ thuật  
   64  Lê Tùng Diễm Thi   Thạc sĩ, Kiến trúc sư  
   65  Trần Thị Mộng Thu   Thạc sĩ  
   66  Phan Tường Hội   Tiến xây dựng  
   67  Trần Thanh Thảo   NCS   
   68  Nguyễn Thị Bích Thảo   Thạc sĩ kỹ thuật cơ sở hạ tầng  
   69  Võ Thanh Nhân   Thạc sĩ Kỹ thuật điện  
   70  Trịnh Đức An   Thạc sĩ   
   71  Nguyễn Hữu Thành   Thạc sĩ môi trường  
   72  Nguyễn Đạt Phương   Thạc sĩ môi trường  
   73  Giang Văn Tuyền   Thạc sĩ kỹ thuật cơ sở hạ tầng  
   74  Đào Duy Khơi   Thạc sĩ kỹ thuật cơ sở hạ tầng  
   75  Nguyễn Văn Chu   Thạc sĩ  
   76  Giang Minh Nhựt   Kỹ sư xây dựng  
   77  Huỳnh Phước Minh   Thạc  xây dựng  
   78  Nguyễn Hòa Bình   Thạc  xây dựng  
   79  Lê Minh Tân   Cao học Kỹ thuật điện  
   80  Vũ Xuân Quang   Trung cấp xây dựng  
   81  Nguyễn Văn Đạt   Trung cấp xây dựng  
   82  Đặng Văn Truyền   Trung cấp xây dựng  
   83  Ngô Hồng Năng   NCS, Thạc sĩ, Kiến trúc sư  
   84  Nguyễn Văn Thu   Thạc sĩ Kiến trúc sư  
   85  Nguyễn Thị Tâm Đoan   Thạc sĩ, Kiến trúc sư  
   86  Huỳnh Thị Hồng Thúy   Thạc  quy hoạch  
   87  Phạm Thị Phượng   Thạc sĩ, Kiến trúc sư  
   88  Võ Thị Lệ Thi   Thạc sĩ, Kiến trúc sư  
   89  Nguyễn Văn Sau   Thạc sĩ xây dựng  
   90  Trần Hồng Quân   Thạc  Xây dựng  
   91  Hoàng Hoa Thuỷ Tiên   Thạc sĩ, Kiến trúc sư  
   92  Trương V Minh Riêng   Thạc sĩ, Kiến trúc sư  
   93  Ngô Doãn Đức   Tiến kiến trúc  
   94  Hà Xuân Thanh Tâm   Thạc sĩ, Kiến trúc sư  
   95  Nguyễn Thanh Xuân Yến   Thạc sĩ, Kiến trúc sư  
   96  Trương Công Bằng   Thạc  xây dựng  
   97  Lê Hoàng Việt   Thạc sỹ Địa kỹ thuật xây dựng  
   98  Ngô Văn Thức   Thạc  cầu đường  
   99  Trương Văn Cảnh   Kỹ sư xây dựng  
   100  Trần Thị Thùy Trang   Thạc sĩ, Kiến trúc sư  
   101  Đỗ Duy Khang   Thạc sĩ, Kiến trúc sư  
   102  Lưu Khánh Quang   Thạc sĩ, Kiến trúc sư  

   ĐÀO TẠO  ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC  SINH VIÊN  TUYỂN SINH  
   Lịch sử phát triển  Phòng Quản lý Đào tạo  Tân sinh viên  Đại học chính quy  
   Ngành đào tạo  Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế  Học bổng  Liên thông VLVH  
   Chuẩn đầu ra  Phòng Công tác chính trị Sinh viên  Hoạt động phong trào  Sau đại học  
   Tra cứu văn bằng  Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng   Cổng thông tin tín chỉ  Đào tạo ngắn hạn và Cao đẳng  
   Thông tin Khoa học GD  Phòng Tổ chức - Hành chính  Thư viện ảnh  Nghiệp vụ xây dựng  
     Phòng Tài chính - Kế toán  Thông tin việc làm     
     Phòng Quản trị thiết bị  Bài hát MTU  
 
     Khoa Khoa học Cơ bản  Biểu trưng MTU (logo)  TUYỂN SINH 2020  
     Khoa Lý luận Chính trị    Ngành và chỉ tiêu tuyển sinh  
     Khoa Xây dựng    Phương thức xét tuyển  
     Khoa Kiến trúc    Thi năng khiếu  
     Khoa Kinh tế    Xét tuyển trực tuyến theo Học bạ  
     Khoa Kỹ thuật Hạ tầng - Đô thị    Tra cứu kết quả  
     Trung tâm Bồi dưỡng NVXD và ĐT thường xuyên    Lịch thi THPT Quốc gia  
     Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học  
 
     Trung tâm Tư vấn Xây dựng    Tư vấn tuyển sinh
 
     Trung tâm Thí nghiệm VLXD và Môi trường    Hotline: (0270)3825903
 
     Trung tâm Thông tin - Thư viện    Email : tuyensinh@mtu.edu.vn  
           

Copyright  © 2013 Trường Đại học Xây dựng Miền Tây - 20B Phó Cơ Điều, Phường 3, Tp. Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
Tel : (0270) 3823657, 3825903 - Fax: (0270) 3827457
Email : banbientap@mtu.edu.vn