Đang online: 91

Số lượt truy cập: 5545855

Triển khai nghị quyết TW 8, học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM

TRIỂN KHAI QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG VIII
& CHUYÊN ĐỀ HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH 2014
 
Ngày 24-25/02/2014 Đảng bộ Trường Đại học Xây dựng Miền Tây tổ chức triển khai, học tập quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương khóa XI, Nghị quyết năm 2014 của Tỉnh ủy và Đảng ủy khối Các cơ quan tỉnh Vĩnh Long và chuyên đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2014.


Copyright © 2013 Trường Đại học Xây dựng Miền Tây
Địa chỉ: Số 20B Phó Cơ Điều, Phường 3, Thành phố Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
Điện thoại: (0270) 3 825 903 - 3 823 657 - 3 839 768     Fax: (0270) 3 827 457


Wedmaster: thong@mtu.edu.vn