Đáp án thi kết thúc học phần các lớp Liên thông
Môn thi Ngày thi
Tải về
Các lớp Liên thông
Động lực học Công trình 24.11
Kết cấu BTCT 2 24.11
Thi công ngành nước 24.11
Kết cấu Gạch -  Đá - Gỗ 25.11
Kinh tế ngành nước 25.11
Thiết kế cầu thép 25.11

Copyright © 2012 Trường Đại học Xây dựng Miền Tây
Địa chỉ: Số 20B Phó Cơ Điều, Phường 3, Thành phố Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
Điện thoại: (0270) 3825 903 - 3823 657 - 3839 768     Fax: (0270) 3827 457


Wedmaster: banbientap@mtu.edu.vn