Tuyển sinh Đại học VLVH 2018 - Học tại Đồng Tháp Mười

Trường Đại học Xây dựng Miền Tây thông báo tuyển sinh Đại học hệ vừa làm vừa học khai giảng năm 2018, học tại Trường Trung cấp Nghề Đồng Tháp Mười như sau (Chi tiết xem trong tập tin đính kèm):

Ngành đào tạo, mã ngành, chỉ tiêu, hình thức:

 Ngành đào tạo  Mã ngành  Chỉ tiêu  Thời gian đào tạo  Hình thức học
Kỹ thuật Xây dựng Công trình Giao thông
(Chuyên ngành Xây dựng cầu đường)
7580205 40 4,5 - 5 năm  Các ngày cuối tuần


Thời gian phát hành và nhận hồ sơ đăng ký dự thi: 
   + Đợt 1: Đến ngày 12/03/2018
   + Đợt 2: Đến ngày 08/10/2018

Địa điểm đào tạo:
   + Trường Trung cấp Nghề Đồng Tháp Mười
      Quốc lộ 62, phường 3, thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An.
      Điện thoại: (0272) 3 840 775

*Chi tiết xem trong tập tin đính kèm.

Copyright © 2013 Trường Đại học Xây dựng Miền Tây
Địa chỉ: Số 20B Phó Cơ Điều, Phường 3, Thành phố Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
Điện thoại: 0270. 3 825 903 - 3 823 657      Fax: 0270. 3 827 457


Wedmaster: thong@mtu.edu.vn