Khoa Xây dựng trường Đại học Xây dựng Miền Tây có nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực chuyên ngành Xây dựng (Xây dựng dân dụng & công nghiệp, Xây dựng cầu đường) cho các tỉnh, thành Đồng bằng sông Cửu Long và cả nước. Gồm các bậc đào tạo:
- Đại học
- Cao đẳng - Trung cấp
Với các hệ đào tạo: chính quy, liên thông, vừa làm vừa học
TT  Bậc
đào tạo
 
Ngành đào tạo  Hệ đào tạo Thời gian ĐT Mã ngành Học vị
01 Đại học Công nghệ Kỹ thuật CT
CQ 5 năm 52580201 Kỹ sư
02 Đại học Công nghệ Kỹ thuật CT
 LT 2 năm 52580201  Kỹ sư
03 Cao đẳng Công nghệ Kỹ thuật XD
 CQ 3 năm 51510102  Cử nhân CĐ
04 Cao đẳng Công nghệ Kỹ thuật XD
  LT 1,5 năm 51510102  Cử nhân CĐ
05 Cao đẳng Công nghệ Kỹ thuật GT
 CQ 3 năm 51510104  Cử nhân CĐ
06 Trung cấp Xây dựng DD&CN
 CQ 2 năm 42580201  Trung cấp
07 Trung cấp Xây dựng DD&CN
VLVH 2 năm 42580201  Trung cấp

Cơ cấu tổ chức của khoa Xây dựng hiện nay gồm có 01 Trưởng khoa, 02 Phó trưởng khoa, với 05 bộ môn trực thuộc, với trên 50 Giảng viên.
- Bộ môn Kết cấu công trình
- Bộ môn Cơ học ứng dụng
- Bộ môn Nền móng
- Bộ môn Thi công
- Bộ môn Cầu đường
Cơ sở học tập gồm các phòng học khang trang được trang bị Projector, các phòng hội thảo từ 100 đến 300 chỗ và phòng thí nghiệm Vật liệu xây dựng được cấp chứng nhận LAS XD-1233.


TẬP THỂ CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN KHOA XÂY DỰNG


v


   ĐÀO TẠO  ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC  SINH VIÊN  TUYỂN SINH  
   Lịch sử phát triển  Phòng Quản lý Đào tạo  Tân sinh viên  Đại học chính quy  
   Ngành đào tạo  Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế  Học bổng  Liên thông VLVH  
   Chuẩn đầu ra  Phòng Công tác chính trị Sinh viên  Hoạt động phong trào  Văn bằng 2  
   Tra cứu văn bằng  Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng   Cổng thông tin tín chỉ  Sau đại học  
   Thông tin Khoa học GD  Phòng Tổ chức - Hành chính  Thư viện ảnh  Đào tạo ngắn hạn và Cao đẳng  
     Phòng Tài chính - Kế toán  Thông tin việc làm   Nghiệp vụ xây dựng  
     Phòng Quản trị thiết bị  Bài hát MTU  
 
     Khoa Khoa học Cơ bản  Biểu trưng MTU (logo)  TUYỂN SINH 2019  
     Khoa Lý luận Chính trị    Ngành và chỉ tiêu tuyển sinh  
     Khoa Xây dựng    Phương thức xét tuyển  
     Khoa Kiến trúc    Thi năng khiếu  
     Khoa Kinh tế    Xét tuyển trực tuyến theo Học bạ  
     Khoa Kỹ thuật Hạ tầng - Đô thị    Tra cứu kết quả  
     Trung tâm Bồi dưỡng NVXD và ĐT thường xuyên    Lịch thi THPT Quốc gia  
     Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học  
 
     Trung tâm Tư vấn Xây dựng    Tư vấn tuyển sinh
 
     Trung tâm Thí nghiệm VLXD và Môi trường    Hotline: (0270)3825903
 
     Trung tâm Thông tin - Thư viện     Email : tuyensinh@mtu.edu.vn  
           


Copyright  © 2013 Trường Đại học Xây dựng Miền Tây - 20B Phó Cơ Điều, Phường 3, Tp. Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
Tel : (0270) 3823657, 3825903 - Fax: (0270) 3827457
Email : banbientap@mtu.edu.vn