Khoa Xây dựng trường Đại học Xây dựng Miền Tây có nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực chuyên ngành Xây dựng (Xây dựng dân dụng & công nghiệp, Xây dựng cầu đường) cho các tỉnh, thành Đồng bằng sông Cửu Long và cả nước. Gồm các bậc đào tạo:
- Đại học
- Cao đẳng - Trung cấp
Với các hệ đào tạo: chính quy, liên thông, vừa làm vừa học
TT  Bậc
đào tạo
 
Ngành đào tạo  Hệ đào tạo Thời gian ĐT Mã ngành Học vị
01 Đại học Công nghệ Kỹ thuật CT
CQ 5 năm 52580201 Kỹ sư
02 Đại học Công nghệ Kỹ thuật CT
 LT 2 năm 52580201  Kỹ sư
03 Cao đẳng Công nghệ Kỹ thuật XD
 CQ 3 năm 51510102  Cử nhân CĐ
04 Cao đẳng Công nghệ Kỹ thuật XD
  LT 1,5 năm 51510102  Cử nhân CĐ
05 Cao đẳng Công nghệ Kỹ thuật GT
 CQ 3 năm 51510104  Cử nhân CĐ
06 Trung cấp Xây dựng DD&CN
 CQ 2 năm 42580201  Trung cấp
07 Trung cấp Xây dựng DD&CN
VLVH 2 năm 42580201  Trung cấp

Cơ cấu tổ chức của khoa Xây dựng hiện nay gồm có 01 Trưởng khoa, 02 Phó trưởng khoa, với 05 bộ môn trực thuộc, với trên 50 Giảng viên.
- Bộ môn Kết cấu công trình
- Bộ môn Cơ học ứng dụng
- Bộ môn Nền móng
- Bộ môn Thi công
- Bộ môn Cầu đường
Cơ sở học tập gồm các phòng học khang trang được trang bị Projector, các phòng hội thảo từ 100 đến 300 chỗ và phòng thí nghiệm Vật liệu xây dựng được cấp chứng nhận LAS XD-1233.


TẬP THỂ CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN KHOA XÂY DỰNG


v


Copyright © 2012 Trường Đại học Xây dựng Miền Tây
Địa chỉ: Số 20B Phó Cơ Điều, Phường 3, Thành phố Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
Điện thoại: (0270) 3825 903 - 3823 657 - 3839 768     Fax: (0270) 3827 457


Wedmaster: banbientap@mtu.edu.vn