Thông tin Khoa học - Giáo dục

Đang online: 191

Số lượt truy cập: 4020025

Thi sáng tác biểu trưng (logo) Festival biển Nha Trang - Khánh Hòa

THÔNG BÁO

Thi sáng tác biểu trưng (logo) Festival biển Nha Trang - Khánh Hòa

Ban tổ chức thông báo thể lệ Cuộc thi sáng tác biểu trưng (logo) Festival biển Nha Trang - Khánh Hòa

1. Đối tượng tham gia:
- Mọi tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đều có thể tham dự.
- Thành viên Ban tổ chức và Ban Giám khảo không được dự thi

2. Thời gian:
- Nhận tác phẩm đến hết ngày 30/6/2017.
- Công bố kết quả và trao giải: Cuối tháng 7/2017

3. Địa điểm nộp tác phẩm:
  - Thường trực Ban tổ chức cuộc thi "Sáng tác biểu trưng (logo) Festival Biển Nha Trang - Khánh Hòa"
- Địa chỉ: Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Khánh Hòa - Khu liên cơ, số 01 - 03 Ngô Quyền, phường Xuân Huân, Tp. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.
- ĐT: 058. 3822 229   Fax: 058. 3822 260

  Thể lệ cuộc thi: Xem tại đây
  Phiếu đăng ký dự thi: Xem tại đây
  Quy cách trình bày mẫu:
 Xem tại đây


Copyright © 2013 Trường Đại học Xây dựng Miền Tây
Địa chỉ: Số 20B Phó Cơ Điều, Phường 3, Thành phố Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
Điện thoại: 070. 3 825 903 - 3 823 657      Fax: 070. 3 827 457

Wed master: thongmtu@gmail.com