GIÁM SÁT ĐƯỜNG ỐNG CẤP NƯỚC HDPE D400


Dự án: Xây dựng mở rộng hệ thống cấp nước Thành phố Vĩnh Long – Tỉnh Vĩnh Long. (Nâng công suất 25.500m3/ngày.đêm lên 35.500m3/ngày.đêm)
Tên công trình: Xây dựng mở rộng nhà máy nước Trường An và lắp đặt tuyến ống chuyển tải D200 – D400 và trụ cứu hỏa.
     
GIÁM SÁT HẠNG MỤC HẠ TẦNG, SAN LẤP KHU B


Dự án: Xây dựng cơ sở vật chất Trường Cao Đẳng Xây Dựng Miền Tây (nay là Trường Đại Học Xây Dựng Miền Tây) giai đoạn I (2011-2015).
   
GIÁM SÁT TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ TÂN LONG, MANG THÍT - VĨNH LONG

 
Dự án: Trường Trung Học Cơ Sở Tân Long.

     
 GIÁM SÁT XÂY DỰNG NHÀ LỚP HỌC 4 TẦNG, GARA XE, SÂN KHU HỌC TẬP


Dự án: Xây dựng cơ sở vật chất Trường Cao đẳng Xây dựng Miền Tây (nay là Trường Đại học Xây dựng Miền Tây) giai đoạn 1 năm 2011 – 2015.
     
GIÁM SÁT XÂY DỰNG NHÀ MÁY NƯỚC LƯƠNG QUỚI - BẾN TRE


Dự án: Nâng cấp công suất nhà máy nước Lương Quới từ 150m3/h lên 250m3/h.Đang online: 129

Số lượt truy cập: 5078906


Copyright © 2013 Trường Đại học Xây dựng Miền Tây
Địa chỉ: Số 20B Phó Cơ Điều, Phường 3, Thành phố Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
Điện thoại: 0270. 3 825 903 - 3 823 657      Fax: 0270. 3 827 457


Wedmaster: thong@mtu.edu.vn