Tuyển sinh Đại học VLVH 2018 - Học tại Sóc Trăng

Trường Đại học Xây dựng Miền Tây thông báo tuyển sinh Đại học hệ vừa làm vừa học khai giảng năm 2018, học tại Trường Cao đẳng Nghề Sóc Trăng như sau: (Chi tiết xem trong tập tin đính kèm):

Ngành đào tạo, mã ngành, chỉ tiêu, hình thức:

 Ngành đào tạo  Mã ngành  Chỉ tiêu  Thời gian đào tạo  Hình thức học
 1. Kỹ thuật Cấp - thoát nước  7580213 50 4,5 - 5 năm  Các ngày cuối tuần

Các ngành khác (nếu có nhu cầu):

 Ngành đào tạo  Mã ngành  Chỉ tiêu  Thời gian đào tạo  Hình thức học
 1. Kỹ thuật Công trình Giao thông  7580205 50 4,5 - 5 năm  Các ngày cuối tuần
 2. Kỹ thuật Xây dựng  7580201 50 4,5 - 5 năm  Các ngày cuối tuần
 3. Kỹ thuật Môi trường  7520320 50 4,5 - 5 năm  Các ngày cuối tuần
 4. Quản lý Xây dựng 7580302 50 4,5 - 5 năm  Các ngày cuối tuần
 6. Kế toán 7340301 50 4,5 - 5 năm  Các ngày cuối tuần

Thời gian phát hành và nhận hồ sơ đăng ký dự thi: 
   + Đợt 1: Đến ngày 26/03/2018
   + Đợt 2: Đến ngày 22/10/2018

Địa điểm đào tạo:
   + Trường Cao đẳng Nghề Sóc Trăng
      Số 176 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 7, TP Sóc Trăng, Sóc Trăng
      Điện thoại: (0299) 3 614 946

*Chi tiết xem trong tập tin đính kèm.

Copyright © 2013 Trường Đại học Xây dựng Miền Tây
Địa chỉ: Số 20B Phó Cơ Điều, Phường 3, Thành phố Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
Điện thoại: 0270. 3 825 903 - 3 823 657      Fax: 0270. 3 827 457


Wedmaster: thong@mtu.edu.vn