Đáp án kỳ thi kết thúc học phần HK1, năm học 2015-2016 các lớp liên thông
Môn thi Ngày thi
Tải về
Các lớp Đại Học
Cơ Lý Thuyết
14.5.2016
Toán Kỹ Thuật 3 15.5.2016
Sức Bền Vật Liệu 2
20.5.2016
Cơ Học Đất
21.5.2016
Vật Lý A2
22.5.2016
Các lớp Cao đẳng
Tư Tưởng Hồ Chí Minh 13.5.2016
Cơ Kết Cấu
14.5.2016
Toán Kỹ Thuật 1
15.5.2016
Hóa Học
20.5.2016
Địa Chất Công Trình
21.5.2016
Vật Lý A1
22.5.2016

Copyright © 2013 Trường Đại học Xây dựng Miền Tây
Địa chỉ: Số 20B Phó Cơ Điều, Phường 3, Thành phố Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
Điện thoại: 0270. 3 825 903 - 3 823 657      Fax: 0270. 3 827 457


Wedmaster: thong@mtu.edu.vn