Quyết định v/v công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2018 (22/04/2019)

QUYẾT ĐỊNH
Về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2018
của Trường Đại học Xây dựng Miền Tây

Quyết định v/v công bố công khai quyết toàn ngân sách năm 2017 (22/04/2019)

QUYẾT ĐỊNH
Về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2017
của Trường Đại học Xây dựng Miền Tây

Quyết toán thuế thu nhập cá nhân 2017 (22/01/2018)

THÔNG BÁO
V/v ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2017

>> Chi tiết

Thông báo về việc điều chỉnh đơn giá cọc bê tông (25/03/2014)THÔNG BÁO
V/v điều chỉnh đơn giá cọc bê tông

Căn cứ tình hình biến động của thị trường cũng như sự điều chỉnh giá cả của các nhà sản xuất tác động đến các mặt hàng, đặc biệt là mặt hàng vật liệu xây dựng. Vì vậy từ ngày 27/3/2014 Trường Đại học Xây dựng Miền Tây chính thức điều chỉnh giá, cụ thể như sau:
- Đơn giá cọc bê tông:     125.000đ/cọc.
- Đơn giá thuê cây chống:   2.000đ/cây/ngày.

Nay Trường Đại học Xây dựng Miền Tây xin thông báo đến toàn thể cán bộ viên chức có liên quan và Qúy khách hàng được biết. Rất mong nhận được sự quan tâm, ủng hộ của Qúy khách hàng.

Trân trọng kính chào!


1


   ĐÀO TẠO  ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC  SINH VIÊN  TUYỂN SINH  
   Lịch sử phát triển  Phòng Quản lý Đào tạo  Tân sinh viên  Đại học chính quy  
   Ngành đào tạo  Phòng Khoa học và HTQT  Học bổng  Liên thông VLVH  
   Chuẩn đầu ra  Phòng Công tác chính trị SV  Hoạt động phong trào  Văn bằng 2  
   Tra cứu văn bằng  Phòng Khảo thí và ĐBCL  Cổng thông tin tín chỉ  Sau đại học  
   Thông tin Khoa học GD  Phòng Tổ chức hành chính  Thư viện ảnh  Đào tạo ngắn hạn và Cao đẳng  
     Phòng Tài chính - Kế toán  Thông tin việc làm  Nghiệp vụ xây dựng  
     Phòng Quản trị thiết bị  Bài hát MTU  
 
     Khoa Khoa học cơ bản  Biểu trưng MTU (logo)  TUYỂN SINH 2019  
     Khoa Lý luận chính trị    Ngành và chỉ tiêu tuyển sinh  
     Khoa Xây dựng    Phương thức xét tuyển  
     Khoa Kiến trúc    Thi năng khiếu  
     Khoa Kinh tế    Đăng ký xét tuyển  
     Khoa Kỹ thuật Hạ tầng Đô thị    Tra cứu kết quả  
     Trung tâm Bồi dưỡng NVXD và ĐTTX    
 
     Trung tâm Ngoại ngữ Tin học    Tư vấn tuyển sinh  
     Trung tâm Tư vấn Xây dựng    Hotline: (0270)3825903  
     Trung tâm Thí nghiệm XD và MT    Email : tuyensinh@mtu.edu.vn  
     Trung tâm Thông tin - Thư viện      
           


Copyright  © 2013 Trường Đại học Xây dựng Miền Tây - 20B Phó Cơ Điều, Phường 3, Tp. Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
Tel : (0270) 3823657, 3825903 - Fax: (0270) 3827457
Email : banbientap@mtu.edu.vn