Tuyển sinh Đại học vừa học vừa làm 2018 - Học tại An Giang

Trường Đại học Xây dựng Miền Tây thông báo tuyển sinh Đại học hệ vừa làm vừa học khai giảng năm 2018, học tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh An Giang như sau (Chi tiết xem trong tập tin đính kèm):

Các ngành đào tạo và chỉ tiêu:

 Ngành đào tạo  Mã ngành  Chỉ tiêu  Thời gian đào tạo  Hình thức học
 1. Kỹ thuật Xây dựng  52580201 40 4,5 - 5 năm  Các ngày cuối tuần
 2. Quản lý Xây dựng  52580302 40 4,5 - 5 năm  Các ngày cuối tuần
 3. Kỹ thuật Cấp - thoát nước  52110104 40 4,5 - 5 năm  Các ngày cuối tuần
 4. Kỹ thuật Giao thông  52580205 40 4,5 - 5 năm  Các ngày cuối tuần
 5. Kỹ thuật Môi trường  52520320 40 4,5 - 5 năm  Các ngày cuối tuần
 6. Kế toán  52340301 40 4,5 - 5 năm  Các ngày cuối tuần

Thời gian phát hành và nhận hồ sơ đăng ký dự thi: 
   + Đợt 1: Đến ngày 12/03/2018
   + Đợt 2: Đến ngày 08/10/2018

Địa điểm đào tạo:
   + Trung tâm Giáo dục Thường Xuyên tỉnh An Giang
      Số 55A Trần Hưng Đạo, TP Long Xuyên, An Giang
      Điện thoại: (0296) 3 847 505 - (0296) 3 847 156

*Chi tiết xem trong tập tin đính kèm.

Copyright © 2013 Trường Đại học Xây dựng Miền Tây
Địa chỉ: Số 20B Phó Cơ Điều, Phường 3, Thành phố Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
Điện thoại: 0270. 3 825 903 - 3 823 657      Fax: 0270. 3 827 457

Wed master: thongmtu@gmail.com