Trang chủ trường Đại học Xây dựng Miền Tây

Đây là trang web của trường đhxd miền tây

Đây là trang web của trường đhxd miền tây

Trang chủ trường Đại học Xây dựng Miền Tây

Đề án Tuyển sinh năm 2017 của Trường ĐHXD Miền Tây

BỘ XÂY DỰNG

TRƯỜNG ĐHXD MIỀN TÂY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Vĩnh Long, ngày 27 tháng 02 năm 2017


ĐỀ ÁN TUYỂN SINH NĂM 2017


1/ Thông tin chung về trường:

1.1/ Tên trường, sứ mệnh, địa chỉ các trụ sở và địa chỉ trang thông tin điện tử của trường:

a/ Tên trường:

Tên tiếng Việt: Trường Đại học Xây dựng Miền Tây; Tên viết tắt:  ĐHXDMT

Tên tiếng Anh: Mien Tay Construction University; Tên viết tắt: MTU

b/ Sứ mạng:

Sứ mạng của Trường Đại học Xây dựng Miền Tây đã được tuyên bố chính thức là: “Trường Đại học Xây dựng Miền Tây là cơ sở giáo dục công lập, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao thuộc các ngành Kiến trúc, Quy hoạch Vùng và Đô thị, Quản lý Xây dựng - Đô thị, Kỹ thuật Công trình Xây dựng, Kỹ thuật Giao thông, Kỹ thuật Cấp - Thoát, Kỹ thuật Môi trường, Kế toán,... đồng thời chuyển giao những kết quả nghiên cứu khoa học vào thực tiễn, góp phần phục vụ phát triển kinh tế-xã hội đồng bằng sông Cửu Long và cả nước.”

c/ Địa chỉ trụ sở:

Tên trường: Đại học Xây dựng Miền Tây.

Địa chỉ: 20B Phó Cơ Điều, Phường 3, Tp.Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.

d/ Địa chỉ trang thông tin điện tử của trường:

- Tên trường: Đại học Xây dựng Miền Tây.

- Địa chỉ: 20B Phó Cơ Điều, Phường 3, Tp.Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.

- Mã trường: MTU

- Điện thoại: (070) 3825903.

- Fax: (070) 3827457   

- Website: www.mtu.edu.vn

- Website: online.mtu.edu.vn

- Website: thuvien.mtu.edu.vn

1.2/ Quy mô đào tạo:  

Nhóm ngành

Quy mô hiện tại


ĐH

CĐSP

GD chính quy  

GDTX

GD chín quy

GDTX

Nhóm ngành V

2.613 ĐH

177 ĐH

-

-

1.3/ Thông tin về tuyển sinh chính quy của 2 năm gần nhất:

Trong kỳ tuyển sinh hệ chính quy năm 2015 và 2016, Trường Đại học Xây dựng Miền tây xét tuyển dựa trên kết quả của kỳ thi THPT Quốc gia kết hợp với thi bổ sung các môn năng khiếu do Trường tổ chức.

Trình độ

TT

Ngành

ngành

Môn thi trong kỳ thi THPT Quốc Gia

Môn thi bổ sung do trường

tổ chức

Đại

học

1

Kiến trúc

52580102

Toán - Vật lí

Toán - Ngữ văn

Vẽ Mỹ thuật

 

2

Quy hoạch Vùng và Đô thị

52580105

3

Quản lý Xây dựng - Đô thị

52580302

Toán -Vật lí

Toán - Ngữ văn

Vẽ Mỹ thuật

Toán -Vật lí - Hóa học

Toán-Vật lí-Tiếng Anh

-

4

Kỹ thuật Công trình Xây dựng

52580201

Toán -Vật lí - Hóa học

Toán - Vật lí - Tiếng Anh   Toán-Hóa học-Sinh học

Ngữ văn-Toán-Tiếng Anh   

-

5

Kỹ thuật Giao thông

52580205

-

6

Kỹ thuật Cấp thoát nước

52110104

-

1.3.1/ Phương thức tuyển sinh của 2 năm gần nhất:

Trình độ

TT

Ngành

ngành

Môn thi trong kỳ thi THPT Quốc Gia

Môn bổ sung do trường

tổ chức

Đại

học

1

Kiến trúc

52580102

Toán - Vật lí

Toán - Ngữ văn

Vẽ Mỹ thuật

 

2

Quy hoạch Vùng và Đô thị

52580105

3

Quản lý Xây dựng - Đô thị

52580302

Toán -Vật lí

Toán - Ngữ văn

Vẽ Mỹ thuật

Toán -Vật lí - Hóa học

Toán - Vật lí - Tiếng Anh

-

4

Kỹ thuật Công trình Xây dựng

52580201

Toán -Vật lí - Hóa học

Toán - Vật lí - Tiếng Anh   Toán - Hóa học - Sinh học

Ngữ văn-Toán-Tiếng Anh   

-

5

Kỹ thuật Giao thông

52580205

-

6

Kỹ thuật Cấp thoát nước

52110104

-

1.3.2/ Điểm trúng tuyển của 2 năm gần nhất:

Nhóm ngành/ Ngành/ tổ hợp xét tuyển

Năm tuyển sinh -2

Năm tuyển sinh -1

Chỉ tiêu

Số TT

Điểm TT

Chỉ tiêu

Số TT

Điểm TT

Nhóm ngành VI. Trình độ Đại học

- Kiến trúc

Tổ hợp 1: Toán, Vật lí, Vẽ MT

Tổ hợp 2: Toán, Ngữ văn, Vẽ MT

90

54

15

60

33

15

- Quy hoạch Vùng và Đô thị

Tổ hợp 1:Toán, Vật lí, Vẽ MT

Tổ hợp 2: Toán, Ngữ văn, Vẽ MT

50

0

15

30

0

15

- Quản lý Xây dựng - Đô thị

Tổ hợp 1: Toán, Vật lí, Vẽ MT

Tổ hợp 2: Toán, Ngữ văn, Vẽ MT

Tổ hợp 3: Toán -Vật lí - Hóa học

Tổ hợp 4: Toán - Vật lí - Tiếng Anh

50

48

15

50

23

15

- Kỹ thuật Công trình Xây dựng

Tổ hợp 1: Toán -Vật lí - Hóa học

Tổ hợp 2: Toán - Vật lí - Tiếng Anh   

Tổ hợp 3: Toán - Hóa học - Sinh học

Tổ hợp 4: Ngữ văn -Toán - Tiếng Anh   

410

376

15

355

153

15

- Kỹ thuật Giao thông

Tổ hợp 1: Toán -Vật lí - Hóa học

Tổ hợp 2: Toán - Vật lí - Tiếng Anh   

Tổ hợp 3: Toán - Hóa học - Sinh học

Tổ hợp 4: Ngữ văn -Toán - Tiếng Anh   

50

20

15

30

15

15

- Kỹ thuật Cấp thoát nước

Tổ hợp 1: Toán -Vật lí - Hóa học

Tổ hợp 2: Toán - Vật lí - Tiếng Anh   

Tổ hợp 3: Toán - Hóa học - Sinh học

Tổ hợp 4: Ngữ văn -Toán - Tiếng Anh   

50

8

15

30

11

15

Tổng tình độ Đại học

700

506

X

555

235

X

GV các môn chung: 10 (ĐH); 23 (ThS)

2/ Các thông tin của năm tuyển sinh:

2.1/ Đối tượng tuyển sinh:

Tất cả các thí sinh tham gia kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017 được xét công nhận tốt nghiệp THPT;

Các thí sinh tốt nghiệp THPT từ năm 2016 về trước tham gia thi các môn trong tổ hợp xét tuyển của Trường trong kỳ thi THPT Quốc gia và kỳ thi môn bổ sung năng khiếu năm 2017;

Chỉ những thí sinh đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào của Bộ Giáo dục và Đào tạo và đủ điều kiện tham gia tuyển sinh được quy định trong Quy chế tuyển sinh đại học mới được xét tuyển;

2.2/ Phạm vi tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước.

2.3/ Phương thức tuyển sinh:

Trong kỳ tuyển sinh Đại học hệ chính quy năm 2017, Trường Đại Xây dựng Miền Tây sẽ thực hiện xét tuyển dựa trên kết quả của kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017 kết hợp với thi bổ sung môn năng khiếu.

TT

Ngành

ngành

Môn thi trong

kỳ thi THPT Quốc gia

Môn bổ

sung do trường

tổ chức

1

Kiến trúc

52580102

Toán - Vật lí

Toán - Ngữ văn

Vẽ Mỹ thuật

2

Quy hoạch Vùng và Đô thị

52580105

Toán -Vật lí

Toán - Ngữ văn

Vẽ Mỹ thuật

Toán -Vật lí - Hóa học

Toán - Vật lí - Tiếng Anh

Không thi môn bổ sung

3

Quản lý Xây dựng - Đô thị

Chuyên ngành Quản lý Đô thị

52580302

Toán -Vật lí

Toán - Ngữ văn

Vẽ Mỹ thuật

Toán -Vật lí - Hóa học

Toán - Vật lí - Tiếng Anh

Không thi môn bổ sung

4

Kỹ thuật Công trình Xây dựng

Chuyên ngành Xây dựng DD&CN

52580201

Toán -Vật lí - Hóa học

Toán - Vật lí - Tiếng Anh   Toán - Hóa học - Sinh học

Ngữ văn -Toán - Tiếng Anh   

Không thi môn bổ sung

5

Kỹ thuật Giao thông

Chuyên ngành Xây dựng Cầu-Đường

52580205

6

Kỹ thuật Cấp thoát nước

52110104

7

Kỹ thuật Môi trường

52520320

8

Kế toán

52340301

Toán - Vật lí - Hóa học

Toán - Vật lí - Tiếng Anh   

Ngữ văn - Địa lí - Tiếng Anh   

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí


2.4/ Chỉ tiêu tuyển sinh:

Chỉ tiêu tuyển sinh năm 2017 với các ngành đào tạo của trường

Trình độ

TT

Ngành

Mã ngành

tuyển sinh

Chỉ tiêu

năm 2017

Đại học

1

Kiến trúc

52580102

60

2

Quy hoạch vùng và đô thị

52580105

25

3

Quản lý Xây dựng - Đô thị

52580302

50

4

Kỹ thuật Công trình xây dựng

52580201

350

5

Kỹ thuật Giao thông

52580205

25

6

Kỹ thuật Cấp thoát nước

52110104

25

7

Kỹ thuật Môi trường

52520320

25

8

Kế toán

52340301

40

Tổng


600

2.5/ Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận ĐKXT: Điều kiện nhận đăng ký xét tuyển theo ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định.

2.6/ Các thông tin cần thiết khác để thí sinh ĐKXT vào các ngành của trường: mã số trường, mã số ngành, tổ hợp xét tuyển và quy định chênh lệch điểm xét tuyển giữa các tổ hợp; các điều kiện phụ sử dụng trong xét tuyển...

2.6.1/ Thông tin chung về Trường

- Tên trường:   Đại học Xây dựng Miền Tây.

- Địa chỉ:         20B Phó Cơ Điều, Phường 3, Tp.Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.

- Mã trường:    MTU

- Điện thoại:     (070) 3825903.  Fax: (070) 3827457.

- Website:    www.mtu.edu.vn ; www.online.mtu.edu.vn

                 www.thuvien.mtu.edu.vn


- Tài khoản phục vụ tuyển sinh:

+ Chủ tài khoản:  Trường Đại học Xây dựng Miền Tây.

+ Số tài khoản:   3712.1.1057220.00000   Tại:  Kho bạc tỉnh Vĩnh Long

2.6.2/ Tổ hợp xét tuyển năm 2017

Trường Đại học Xây dựng Miền Tây xét tuyển theo các tổ hợp gồm các môn thi trong kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017, kết hợp với các môn thi năng khiếu do Đại học Xây dựng Miền Tây tổ chức.

Trường Đại học Xây dựng Miền Tây xét tuyển ứng với 08 ngành đào tạo Đại học và  03 ngành đào tạo Cao đẳng của Trường.

TT

Ngành

Mã ngành

Tổ hợp xét tuyển

Mã tổ hợp

1

Kiến trúc

52580102

Toán - Vật lí -  Vẽ Mỹ thuật

V00

Toán - Ngữ văn - Vẽ Mỹ thuật

V01

2


Quy hoạch Vùng và Đô thị


52580105

Toán - Vật lí -  Vẽ Mỹ thuật

V00

Toán - Ngữ văn - Vẽ Mỹ thuật

V01

Toán - Vật lí - Hóa học

A00

Toán - Vật lí - Tiếng Anh

A01

3

Quản lý Xây dựng - Đô thị

Chuyên ngành Quản lý Đô thị

52580302

Toán - Vật lí -  Vẽ Mỹ thuật

V00

Toán - Ngữ văn - Vẽ Mỹ thuật

V01

Toán - Vật lí - Hóa học

A00

Toán - Vật lí - Tiếng Anh

A01

4

Kỹ thuật Công trình Xây dựng

Chuyên ngành Xây dựng DD&CN

52580201

Toán - Vật lí - Hóa học

A00

Toán - Vật lí - Tiếng Anh

A01

Toán - Hóa học - Sinh học

B00

Ngữ văn - Toán -  Tiếng Anh

D01

5

Kỹ thuật Giao thông

Chuyên ngành Xây dựng Cầu-Đường

52580205

Toán - Vật lí - Hóa học

A00

Toán - Vật lí - Tiếng Anh

A01

Toán - Hóa học - Sinh học

B00

Ngữ văn - Toán -  Tiếng Anh

D01

6

Kỹ thuật Cấp thoát nước

52110104

Toán - Vật lí - Hóa học

A00

Toán - Vật lí - Tiếng Anh

A01

Toán - Hóa học - Sinh học

B00

Ngữ văn - Toán -  Tiếng Anh


D01

7


Kỹ thuật Môi trường


52520320


Toán - Vật lí - Hóa học

A00

Toán - Vật lí - Tiếng Anh

A01

Toán - Hóa học - Sinh học

B00

Ngữ văn - Toán -  Tiếng Anh

D01

8

Kế toán

52340301

Toán - Vật lí - Hóa học

A00

Toán - Vật lí - Tiếng Anh

A01

Ngữ văn - Địa lí - Tiếng Anh

D15

Ngữ văn - Lịch sử - Địa lí

C00

Điểm các môn thi Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh, Vật lí, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Địa lí lấy theo các môn thi trong kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017.

Điểm thi Vẽ Mỹ thuật, lấy theo môn thi năng khiếu trong kỳ thi môn bổ sung năng khiếu do trường Đại học Xây dựng Miền Tây tổ chức năm 2017.

2.6.3/ Quy định trong xét tuyển, quy định chênh lệch điểm xét tuyển giữa các tổ hợp; các điều kiện phụ sử dụng trong xét tuyển ...

- Chỉ những thí sinh đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào của Bộ Giáo dục và Đào tạo và đủ điều kiện tham gia tuyển sinh được quy định trong Quy chế tuyển sinh đại học mới được xét tuyển;

- Điểm các môn thi đều không nhân hệ số;

- Điểm xét tuyển là tổng điểm các bài thi/môn thi theo thang điểm 10 đối với từng bài thi/môn thi của từng tổ hợp xét tuyển và được làm tròn đến 0,25; cộng với điểm ưu tiên đối tượng, khu vực;

- Không quy định chênh lệch điểm xét tuyển giữa các tổ hợp. Mỗi nguyện vọng thí sinh chỉ có thể chọn 1 tổ hợp điểm thi xét tuyển;

- Điểm trúng tuyển vào mỗi ngành sẽ được xét theo nguyên tắc lấy từ thí sinh có tổng điểm 3 môn lớn nhất trở xuống không phân biệt nguyện vọng, tổ hợp xét tuyển cho đến hết chỉ tiêu của mỗi ngành (đã cộng điểm ưu tiên theo Quy chế tuyển sinh);

Nếu thí sinh đã trúng tuyển 1 nguyện vọng, sẽ không được xét tuyển nguyện vọng tiếp theo;

- Điểm của thí sinh có giá trị như nhau khi xét tuyển các nguyện vọng. Không hạn chế số nguyện vọng xét tuyển vào trường Đại học Xây dựng Miền Tây. Thí sinh đăng ký xét tuyển vào ngành nào thì sử dụng tổ hợp môn xét tuyển tương ứng của ngành đó;

- Đối với tổ hợp xét tuyển có môn Tiếng Anh, trường Đại học Xây dựng Miền Tây chỉ sử dụng kết quả điểm thi trong kỳ thi THPT Quốc Gia năm 2017, không sử dụng kết quả miễn thi môn ngoại ngữ (Tiếng Anh) theo quy định tại Quy chế xét công nhận tốt nghiệp THPT Quốc gia;

- Đối với các ngành năng khiếu: xét tuyển thí sinh có điểm môn năng khiếu do trường Đại học Xây dựng Miền Tây tổ chức thi. Nếu còn chỉ tiêu sẽ xét kết quả thi môn năng khiếu (Vẽ Mỹ thuật) do các cơ sở giáo dục khác trên toàn quốc tổ chức;

- Các điều kiện phụ sử dụng trong xét tuyển đối với các thí sinh bằng điểm xét tuyển ở cuối danh sách:

+ Nếu số thí sinh xét tuyển vào các ngành năng khiếu có tổng điểm 3 môn ngang nhau (đã cộng điểm ưu tiên theo Quy chế tuyển sinh), bằng điểm chuẩn thì trong trường hợp vượt chỉ tiêu, sẽ xét trúng tuyển người có điểm môn năng khiếu cao hơn;

+ Nếu số thí sinh xét tuyển vào các ngành không sử dụng kết quả thi môn năng khiếu có tổng điểm 3 môn ngang nhau (đã cộng điểm ưu tiên theo Quy chế tuyển sinh), bằng điểm chuẩn thì trong trường hợp vượt chỉ tiêu, sẽ xét trúng tuyển người có điểm môn Toán cao hơn;

+ Nếu sau khi xét các điều kiện phụ đã nêu vẫn còn vượt chỉ tiêu thì ưu tiên thí sinh có nguyện vọng cao hơn;

Lưu ý:  Thí sinh cần lựa chọn thứ tự các nguyện vọng xét tuyển, phải sắp xếp nguyện vọng theo thứ tự ưu tiên từ cao xuống thấp (nguyện vọng 1 là nguyện vọng cao nhất);

- Đối với mỗi thí sinh, xét tuyển được thực hiện theo thứ tự ưu tiên của các nguyện vọng. Thí sinh chỉ trúng tuyển vào 1 nguyện vọng ưu tiên cao nhất trong danh sách các nguyện vọng đã đăng ký. Trong đợt 1, đối với các trường, ngành thí sinh được xét tuyển bình đẳng theo kết quả thi, không phân biệt thứ tự ưu tiên của nguyện vọng đăng ký;

- Thí sinh trúng tuyển phải xác nhận nhập học trong thời hạn quy định. Quá thời hạn này, thí sinh không xác nhận nhập học được xem như từ chối nhập học và trường được xét tuyển thí sinh khác bổ sung.

2.7/ Tổ chức tuyển sinh:

2.7.1/ Tổ chức thi môn bổ sung năng khiếu năm 2017:

Trong kỳ tuyển sinh ĐH, hệ chính quy năm 2017, đối với các ngành năng khiếu, trường Đại học Xây dựng Miền Tây xét tuyển tổ hợp điểm thi 3 môn gồm điểm thi 2 môn của kỳ thi THPT Quốc gia kết hợp với kết quả thi môn năng khiếu của kỳ thi bổ sung môn năng khiếu do Trường tổ chức.

2.7.2/ Môn năng khiếu dùng để xét tuyển:

TT

Tên ngành

Mã ngành

tuyển sinh

Môn năng khiếu dùng để xét tuyển

1

Kiến trúc

52580102

Vẽ Mỹ thuật

2

Quy hoạch Vùng và Đô thị

52580105

3

Quản lý Xây dựng - Đô thị

52580302

2.7.3/ Đăng ký dự thi môn năng khiếu:

- Thời gian nộp hồ sơ dự thi

Từ ngày 10/03/2017 đến ngày 07/06/2017

- Thời gian gửi, phát giấy báo dự thi môn năng khiếu

Từ ngày 15/06/2017 đến ngày 22/06/2017

- Thời gian thi môn năng khiếu

Ngày 09 10/07/2017


Cách thức

nộp hồ sơ

Theo 1 trong 2 cách:

Nộp trực tiếp tại phòng Quản lý Đào tạo Trường Đại học  Xây dựng Miền Tây, địa chỉ số 20B Phó Cơ Điều, Phường 3, Tp.Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.

(2) Qua Bưu điện chuyển phát nhanh (theo địa chỉ trên)

Hồ sơ đăng ký

(1) Phiếu đăng ký: theo Mẫu của trường, tải tại website: www.mtu.edu.vn

Bản Photocopy của Biên lai chuyển khoản lệ phí dự thi (nếu nộp hồ sơ qua Bưu điện chuyển phát nhanh)

3 tấm hình 4x6 (ghi rõ họ tên, ngày sinh sau mỗi tấm hình)

3 Phong bì dán tem, ghi chính xác địa chỉ người nhận (đối với thí sinh không đăng ký nhận Giấy báo dự thi trực tiếp tại trường)

Lệ phí dự thi

Mức thu: 300.000 đồng/hồ sơ (có thể thay đổi theo Thông tư liên tịch của Bộ Tài chính và Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Hình thức thu:

Trực tiếp tại trường

Chuyển khoản nếu nộp hồ sơ qua Bưu điện chuyển phát nhanh:

+ Chủ tài khoản:  Trường Đại học Xây dựng Miền Tây.

+ Số tài khoản: 3712.1.1057220.00000 - tại Kho bạc tỉnh Vĩnh Long.

2.7.4/ Địa điểm thi: tại Trường Đại học Xây dựng Miền Tây

2.7.5/ Lịch thi môn năng khiếu:

Lịch thi THPT Quốc gia năm 2017 diễn ra trong 3 ngày 22, 23 và 24/06/2017. Lịch thi môn năng khiếu sẽ tổ chức vào 2 ngày 09 và 10/07/2017. Cụ thể lịch thi như sau:

Lịch thi

môn Vẽ Mỹ thuật

Chiều 09/07/2017

(Chủ Nhật)

Thí sinh tập trung và nghe phổ biến quy chế thi môn Vẽ Mỹ thuật

Sáng 10/07/2017

(Thứ Hai)

Thi môn Vẽ Mỹ thuật

2.7.6/ Tổ chức xét tuyển lần 1 năm 2017

2.7.6.1/ Thời hạn và cách đăng ký nguyện vọng ĐKXT

Thí sinh có thể chọn 1 trong 2 cách sau:

- Đăng ký và điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT qua mạng tại Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GDĐT theo lịch của Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố;

- Đăng ký tại trường Đại học Xây dựng Miền Tây: thí sinh trực tiếp đăng ký trên máy tính với sự hướng dẫn, tư vấn của cán bộ tư vấn tuyển sinh.

2.7.6.2/ Thời gian công bố điểm chuẩn và danh sách trúng tuyển:

Theo kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

2.7.6.3/ Xác nhận nhập học:

Thí sinh có tên trong danh sách trúng tuyển vào các ngành đào tạo của trường Đại học Xây dựng Miền Tây cần xác nhận nhập học bằng cách thực hiện:

- Nộp (bản chính) Phiếu điểm THPT Quốc gia, đối với thí sinh trúng tuyển các ngành năng khiếu: nộp Phiếu điểm THPT Quốc gia (bản chính) và Phiếu điểm môn năng khiếu (bản chính);

- Hình thức nộp các Phiếu điểm:

+ Nộp trực tiếp tại Trường Đại học Xây dựng Miền Tây, địa chỉ 20B Phó Cơ Điều, Phường 3, Tp.Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. (thời gian dự kiến trước 17h00 ngày 10/08/2017);

+ Chuyển phát nhanh qua bưu điện đến trường Đại học Xây dựng Miền Tây; địa chỉ 20B Phó Cơ Điều, Phường 3, Tp.Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. (thời gian dự kiến đến hết ngày 10/08/2017 theo dấu của bưu điện).

Ghi chú:

- Thí sinh không xác nhận nhập học hoặc không thực hiện đúng các quy định trên sẽ bị xóa tên khỏi danh sách trúng tuyển của Trường Đại Xây dựng Miền Tây;

- Khi nộp phiếu điểm (bản chính) xác nhận nhập học thí sinh phải nộp kèm 01 bì thư ghi rõ địa chỉ người nhận để Trường gửi giấy báo trúng tuyển nhập học (thí sinh không nộp bì thư sẽ mặc định là nhận giấy báo trúng tuyển tại trường Đại học Xây dựng Miền Tây)

2.7.6.4/ Thời gian nhập học: dự kiến bắt đầu từ  ngày 28/08/2017  tùy theo ngành;

2.8/ Chính sách ưu tiên: Xét tuyển thẳng; ưu tiên xét tuyển;...

2.8.1/ Tổ chức tuyển thẳng:

+ Các đối tượng là Anh hùng lao động, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến, Chiến sĩ thi đua toàn quốc đã tốt nghiệp trung học:

- Được xét tuyển thẳng vào một trong các ngành Kỹ thuật Công trình Xây dựng, Kỹ thuật Giao thông, Kỹ thuật Cấp thoát nước, Kỹ thuật Môi trường, Kế toán;

- Được xét tuyển thẳng vào một trong các ngành Kiến trúc, Quy hoạch Vùng và Đô thị nếu có điểm thi môn Vẽ Mỹ thuật trong kỳ thi bổ sung môn năng khiếu do trường tổ chức đạt từ 5,00 trở lên;

- Đối với người đã trúng tuyển vào các ngành của trường, nhưng ngay năm đó có lệnh điều động đi nghĩa vụ quân sự hoặc đi thanh niên xung phong tập trung nay đã hoàn thành nghĩa vụ, được phục viên, xuất ngũ:

- Được xem xét nhận vào học chính thức đối với ngành trước đây đã trúng tuyển nếu việc học tập bị gián đoạn dưới 3 năm;

- Được xem xét giới thiệu ôn tập 1 năm học tại trường dự bị trước khi vào học chính thức đối với ngành trước đây đã trúng tuyển nếu việc học tập bị gián đoạn từ 3 năm trở lên;

- Các thí sinh này đều phải có đủ các điều kiện, tiêu chuẩn về sức khoẻ, có đầy đủ các giấy tờ hợp lệ và được từ cấp trung đoàn trong quân đội hoặc Tổng đội thanh niên xung phong giới thiệu;

+ Đối với thí sinh là người khuyết tật đặc biệt nặng có giấy xác nhận khuyết tật của cơ quan có thẩm quyền cấp theo quy định: Hiệu trưởng các trường căn cứ vào kết quả học tập THPT của học sinh (học bạ), tình trạng sức khỏe và yêu cầu của ngành đào tạo để xem xét, quyết định cho vào học. Nếu có nguyện vọng học các ngành năng khiếu, thí sinh phải thi bổ sung môn năng khiếu theo quy định và phải đạt từ 5,00 trở lên;

+  Đối với thí sinh là người nước ngoài: Hiệu trưởng xem xét, quyết định xét tuyển thẳng căn cứ kết quả học tập trung học của thí sinh, kết quả kiểm tra tiếng Việt, kết quả kiểm tra môn năng khiếu (nếu thí sinh muốn học các ngành năng khiếu);

2.8.2/ Ưu tiên xét tuyển:

+ Thí sinh được ưu tiên xét tuyển vào các ngành Kỹ thuật Công trình Xây dựng, Kỹ thuật Giao thông, Kỹ thuật Cấp thoát nước, Kỹ thuật Môi trường, Kế toán nếu:

- Tham dự kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế một trong các môn Toán, Vật lý, Hóa học;

- Đoạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia một trong các môn Toán, Vật lý, Hóa học;

- Là thành viên trong đội tuyển quốc gia dự Cuộc thi khoa học, kĩ thuật quốc tế có nội dung gần với một trong các ngành Kỹ thuật xây dựng, Kỹ thuật cơ sở hạ tầng;

- Đoạt giải nhất, nhì, ba trong Cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia có nội dung gần với một trong các ngành Kỹ thuật xây dựng, Kỹ thuật cơ sở hạ tầng;

Các thí sinh này phải hoàn thành kỳ thi THPT Quốc gia và đạt ngưỡng chất lượng đầu vào năm 2017 do Bộ Giáo dục và Đào tạo xác định.

+ Thí sinh được ưu tiên xét tuyển vào các ngành Kiến trúc, Quy hoạch Vùng và Đô thị, Quản lý Đô thị nếu:

- Tham dự kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế một trong các môn Toán, Vật lý;

- Đoạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia một trong các môn Toán, Vật lý, Ngữ văn;

- Đoạt giải nhất, nhì, ba trong Cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia có nội dung gần với một trong các ngành Kiến trúc, Quy hoạch Vùng và Đô thị, Quản lý Đô thị;

- Là thành viên trong đội tuyển quốc gia dự Cuộc thi khoa học, kĩ thuật quốc tế có nội dung gần với một trong các ngành Kiến trúc, Quy hoạch Vùng và Đô thị, Quản lý Đô thị;

Các thí sinh này phải hoàn thành kỳ thi THPT Quốc gia, đạt ngưỡng chất lượng đầu vào năm 2017 do Bộ Giáo dục và Đào tạo xác định và có điểm thi môn Vẽ Mỹ thuật trong kỳ thi bổ sung môn năng khiếu do trường tổ chức đạt từ 5,0 trở lên.

2.9/ Lệ phí xét tuyển/thi tuyển:

2.9.1/ Lệ phí môn thi năng khiếu:

- Mức thu: 300.000 đồng/hồ sơ (có thể thay đổi theo Thông tư liên tịch của  Bộ Tài chính và Bộ Giáo dục vào Đào tạo);

- Hình thức nộp:  có thể chọn 1 trong 2 cách:

+ Thí sinh nộp hồ sơ trực tiếp tại Trường: Nộp tại Phòng Quản lý Đào tạo;

+ Thí sinh nộp qua bưu điện chuyển phát nhanh: Chuyển khoản theo tài khoản sau:

Chủ tài khoản: Trường Đại học Xây dựng Miền Tây

Số tài khoản: 3712.1.1057220.00000 - tại Kho bạc tỉnh Vĩnh Long.

2.9.2/ Lệ phí xét tuyển:

- Mức thu: 30.000 đồng/hồ sơ (có thể thay đổi theo Thông tư liên tịch của  Bộ Tài chính và Bộ Giáo dục vào Đào tạo);

- Hình thức nộp:  có thể chọn 1 trong 2 cách:

+ Thí sinh nộp hồ sơ trực tiếp tại Trường: Nộp tại Phòng Quản lý Đào tạo;

+ Thí sinh nộp qua bưu điện chuyển phát nhanh: Chuyển khoản theo tài khoản sau:

Chủ tài khoản: Trường Đại học Xây dựng Miền Tây

Số tài khoản: 3712.1.1057220.00000 - tại Kho bạc tỉnh Vĩnh Long.

2.10/ Học phí dự kiến với sinh viên chính quy; lộ trình tăng học phí tối đa cho từng năm

- Học phí và lộ trình tăng học phí: theo Nghị định 86/2015/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2015 quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015 - 2016 đến năm học 2020 - 2021;

- Học phí năm học 2017-2018 tăng theo lộ trình cho phép theo Nghị định 86/2015/NĐ-CP của Chính phủ. Cụ thể:

Học phí ĐH: 8.700.000 đ/năm (Học kỳ: 4.350.000 đ/học kỳ; 290.000 đ/Tín chỉ).

- Ngoài học phí trên sinh viên cần nộp thêm Bảo hiểm y tế; Bảo hiểm thân thể, ... theo Quy định chung của Nhà nước.

3. Thông tin về các điều kiện đảm bảo chất lượng chính:

3.1/ Cơ sở vật chất phục vụ đào tạo và nghiên cứu:

3.1.1/ Thống kê diện tích đất, diện tích sàn xây dựng, ký túc xá:

Hạng mục

Đơn vị tính

Tổng số

I. Đất đai nhà trường quản lý sử dụng:Diện tích đất đai (Tổng số)

ha

11

II. Diện tích sàn xây dựng: (Tổng số)

m2

32.842

Trong đó:1. Hội trường/giảng đường/phòng học: Diện tích

m2

22.910

Số phòng học

phòng

91

1.1. Phòng máy tính

m2

960

Số phòng

phòng

6

Số máy

Bộ

240

1.2. Phòng học ngoại ngữ đa năng

m2

270

Số phòng

phòng

04

1.3. Phòng nhạc, họa

m2

800

Số phòng

phòng

2

2. Thư viện/Trung tâm học liệu: Diện tích

m2

800

Số phòng

phòng

2

3. Phòng thí nghiệm: Diện tích

m2

680

Số phòng

phòng

2

4. Xưởng thực tập, thực hành: Diện tích

m2

972

Số phòng

phòng

2

5. Nhà tập đa năng: Diện tích

m2

1.480

Số phòng

phòng

2

6. Nhà ở học sinh (ký túc xá): Diện tích

m2

4.120

Số phòng

phòng

116

7. Diện tích khác

m2


Sân vận động: Diện tích

m2

1.880

3.1.2/ Thống kê về học liệu (sách, tạp chí, kể cả e-book, thư viện điện tử):

Nhóm ngành đào tạo

Số lượng sách (bản)

Tạp chí


Thư viện điện tử

Nhóm ngành V

25.876

Ngoại văn:

02 bộ/quý (Kiến trúc).

Tiếng Việt:

20 bộ/quý (120 quyển/quý).

www.thuvien.mtu.edu.vn

3.2/ Danh sách giảng viên cơ hữu:

Nhóm ngành/Tên giảng viên

Chức danh

Bằng tốt nghiệp cao nhất

PGS

GS

ĐH

ThS

TS

TSKH

Nhóm ngành VLê Văn

Nam

x
x


Nguyễn

Thống

x
x


Lê Ngọc

Cẩn

x


Trương Công

Bằng

x


Trương Văn

Bằng

x


Ngô Đức

Chân

x


Nguyễn Văn

Chiếu

x


Lê Hiến

Chương

x


Ngô Doãn

Đức

x


Phan Tường

Hội

x


Nguyễn Quang

Hưng

x


Trịnh Thị Thanh

Hương

x


Doãn Quốc

Khoa

x


Lê Bảo

Quốc

x


Phạm Hồng

Thái

x


Nguyễn Tiến

Thủ

x


Nguyễn Văn

Xuân

x


Phạm Quốc

Anh
xLương Thế

Anh
xLâm Văn

Ánh
xLê Hoài

Bảo
xNguyễn Hoà

Bình
xNgô Trung

Chánh
xLê Đình

Châu
xLương Thị Ngọc

Diễm
xGiang Thị Minh

Diệu
xĐặng Thị

Dung
xBùi Ngọc

Dũng
xNguyễn Tiến

Dũng
xNguyễn Thị Tâm

Đan
xHuỳnh Minh

Đáng
xNguyễn Thị Anh

Đào
xPhan Thị Anh

Đào
xTrần Quang

Đăng
xĐoàn Văn

Đẹt
xLê Sĩ Minh

Điền
xNguyễn Quý

Đông
xNguyễn Minh

Đức
xNguyễn Ngọc Long

Giang
xNguyễn Minh

Giang
xĐặng Thị Thu
xNguyễn Hồng

Hải
xBùi Chí

Hải
xTrần Thị Mỹ

Hạnh
xPhạm Hồng

Hạnh
xNguyễn Thị Ngọc

Hạnh
xTrương Công

Hào
xLê Thị Thu

Hằng
xLương Hoàng

Hên
xPhan Thị Thanh

Hiền
xNguyễn Thị Kim

Hiếu
xTrần Thị Ngọc

Hoa
xMai Thị

Hoa
xThạch Sôm Sô

Hoách
xNguyễn Văn

Hoàn
xĐặng Văn

Hợi
xHuỳnh Quôc

Huy
xVõ Bá

Huy
xTrương Quốc

Khang
xNguyễn Đức

Khiêm
xĐào Duy

Khơi
xTrương Thị Thanh

Lam
xTrần Thị Thùy

Linh
xLê Trọng

Long
xĐặng Hữu

Lợi
xĐặng Ngọc

Lợi
xĐinh Hoài

Luân
xTrịnh Công

Luận
xNguyễn Công

Luận
xNguyễn Thế

Minh
xHuỳnh Phước

Minh
xVõ Thị Vân

Na
xNgô Hồng

Năng
xNguyễn Tấn
xNguyễn Doãn

Nội
xTrương Thị Hồng

Nga
xLê Hồ Tuyết

Ngân
xLê Tiến

Nghĩa
xĐỗ Trọng

Nghĩa
xNguyễn Hữu

Nghĩa
xNguyễn Chính

Nghĩa
xNguyễn Hữu

Nghĩa
xNguyễn Kinh

Ngoan
xPhan Ngọc

Nhã
xHuỳnh Trọng

Nhân
xTrương Mỹ

Phẩm
xTrương Hoàng

Phiếu
xNguyễn Cao

Phong
xHuỳnh Hàn

Phong
xLâm Ngọc

Phước
xNguyễn Đạt

Phương
xĐào Thị Lan

Phương
xLương Uyên

Phương
xLê Trần Khánh

Phương
xNguyễn Thị

Phượng
xPhạm Phi

Phượng
xPhạm Duy

Quân
xTrần Hồng

Quân
xLâm Ngọc

Quí
xTrương Văn Minh

Riêng
xNguyễn Văn

Sau
xDương Thị Kim

Soa
xLý Thị Ngọc

Sương
xHà Xuân Thanh

Tâm
xLê Minh

Tân
xHoàng Hoa Thủy

Tiên
xĐặng Văn

Tiến
xLê Quốc

Tiến
xLương Phước

Toàn
xCao Văn

Tuấn
xPhạm Anh

Tuấn
xGiang Văn

Tuyền
xTrần Đình

Thái
xNguyễn Ngọc

Thanh
xNguyễn Tấn

Thanh
xNguyễn Hữu

Thành
xTrần Lan Phương

Thảo
xTrần Thanh

Thảo
xNguyễn Thị Bích

Thảo
xVõ Thị Lệ

Thi
xLê Tùng Diễm

Thi
xHoàng Công

Thiện
xĐỗ Duy

Thịnh
xPhan Tấn

Thọ
xNguyễn Thị Ngọc

Thu
xHồ Nguyễn Tân

Thuấn
xHuỳnh Thị Hồng

Thuý
xNguvễn Anh

Thư
xNgô Văn

Thức
xPhan Thị Thu

Trang
xNguyễn Thị

Trang
xLê Minh Diệu

Trân
xVõ Thị Tố

Trinh
xNguyễn Thanh

Trúc
xNguyễn Văn

Trung
xLê Tấn

Truyền
xVõ Minh

Trường
xLê Hoàng

Việt
xPhạm Quang

Vĩnh
xLê Phương Anh
xPhan Ngọc Tường

Vy
xLương Thị Bảo

Yến
xTrịnh Đức

Anx
Lương Văn

Anhx
Mai Thanh

Bìnhx
Nguyễn Đình

Cườngx
Nguyễn Văn

Chux
Nguyễn Ngô Phi

Dươngx
Đoàn Ngọc Khánh

Đạtx
Nguyễn Tiến

Đạtx
Lê Đắc

Hảox
Nguyễn Thị Kim

Hiềnx
Lê Thanh

Hoàx
Trần Quang

Huyx
Đoàn Ngọc Ánh

Huyx
Nguyễn Thị Thúy

Kiềux
Đỗ Duy

Khangx
Tô Khắc Đăng

Khoax
Huỳnh Thị Kim

Loanx
Lê Hoàng Thiên

Longx
Đỗ Thị Ngọc

Maix
Nguyễn Văn

Mườix
Trần Ngọc

Namx
Võ Thanh

Nhânx
Trần Quang

Nhậtx
Giang Minh

Nhựtx
Tô Mai

Phongx
Hồ Lê Thanh

Phưongx
Lưu Khánh

Quangx
Nguyễn Thị Kim

Quyx
Nguyễn Văn

Suôsx
Nguyễn Quyết

Thắngx
Nguyễn Ngọc Minh

Thôngx
Trần Thị Mộng

Thux
Nguyễn Văn

Thux
Nguyễn Thanh

Thuỷx
Huỳnh Kim

Thừax
Trần Thị Thùy

Trangx
Nguyễn Văn

Trix
Nguyễn Thanh Xuân

Yếnx
Tổng của nhóm ngành V

2

-

38

125

13

-

Tổng giảng viên các môn chung

-

-

10

23

-

-

Tổng giảng viên toàn trường

2

-

38

125

13

-

           HIỆU TRƯỞNG

                                                                   
                                                                                 


     Thông tin Khoa học - Giáo dục

Đang online: 59

Số lượt truy cập: 4880905


Copyright © 2013 Trường Đại học Xây dựng Miền Tây
Địa chỉ: Số 20B Phó Cơ Điều, Phường 3, Thành phố Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
Điện thoại: 0270. 3 825 903 - 3 823 657      Fax: 0270. 3 827 457

Wed master: thongmtu@gmail.com