Thông tin Khoa học - Giáo dục
Đang online: 118

Số lượt truy cập: 8763395

Thư mời nhận bút

THƯ MỜI NHẬN NHUẬN BÚT

Ban biên tập kính mời quý Thầy, Cô (khối hành chính văn phòng) và các bạn sinh viên tham gia viết bài đăng trên Thông tin Khoa học - Giáo dục Số 30 quý IV năm 2017 đến Phòng Tài chính Kế toán gặp cô Hồng để nhận nhuận bút. 

Riêng quý Thầy, Cô là giảng viên sẽ nhận giờ chuẩn theo Quyết định số 209/QĐ-ĐHXDMT ngày 13/6/2016 của Hiệu trưởng Trường ĐHXD Miền Tây về quản lý hoạt động khoa học và công nghệ trong Trường ĐHXD Miền Tây tại Điều 16.

Rất mong quý Thầy, Cô và các bạn sinh viên tiếp tục cộng tác ở những số tiếp theo.

Trân trọng kính chào!   ĐÀO TẠO  ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC  SINH VIÊN  TUYỂN SINH  
   Lịch sử phát triển  Phòng Quản lý Đào tạo  Tân sinh viên  Đại học chính quy  
   Ngành đào tạo  Phòng Khoa học và HTQT  Học bổng  Liên thông VLVH  
   Chuẩn đầu ra  Phòng Công tác chính trị SV  Hoạt động phong trào  Văn bằng 2  
   Tra cứu văn bằng  Phòng Khảo thí và ĐBCL  Cổng thông tin tín chỉ  Sau đại học  
   Thông tin Khoa học GD  Phòng Tổ chức hành chính  Thư viện ảnh  Đào tạo ngắn hạn và Cao đẳng  
     Phòng Tài chính - Kế toán  Thông tin việc làm  Nghiệp vụ xây dựng  
     Phòng Quản trị thiết bị  Bài hát MTU  
 
     Khoa Khoa học cơ bản  Biểu trưng MTU (logo)  TUYỂN SINH 2019  
     Khoa Lý luận chính trị    Ngành và chỉ tiêu tuyển sinh  
     Khoa Xây dựng    Phương thức xét tuyển  
     Khoa Kiến trúc    Thi năng khiếu  
     Khoa Kinh tế    Đăng ký xét tuyển  
     Khoa Kỹ thuật Hạ tầng Đô thị    Tra cứu kết quả  
     Trung tâm Bồi dưỡng NVXD và ĐTTX    
 
     Trung tâm Ngoại ngữ Tin học    Tư vấn tuyển sinh  
     Trung tâm Tư vấn Xây dựng    Hotline: (0270)3825903  
     Trung tâm Thí nghiệm XD và MT    Email : tuyensinh@mtu.edu.vn  
     Trung tâm Thông tin - Thư viện      
           


Copyright  © 2013 Trường Đại học Xây dựng Miền Tây - 20B Phó Cơ Điều, Phường 3, Tp. Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
Tel : (0270) 3823657, 3825903 - Fax: (0270) 3827457
Email : banbientap@mtu.edu.vn