Thư mời nhận bút

THƯ MỜI NHẬN NHUẬN BÚT

Ban biên tập kính mời quý Thầy, Cô (khối hành chính văn phòng) và các bạn sinh viên tham gia viết bài đăng trên Thông tin Khoa học - Giáo dục Số 30 quý IV năm 2017 đến Phòng Tài chính Kế toán gặp cô Hồng để nhận nhuận bút. 

Riêng quý Thầy, Cô là giảng viên sẽ nhận giờ chuẩn theo Quyết định số 209/QĐ-ĐHXDMT ngày 13/6/2016 của Hiệu trưởng Trường ĐHXD Miền Tây về quản lý hoạt động khoa học và công nghệ trong Trường ĐHXD Miền Tây tại Điều 16.

Rất mong quý Thầy, Cô và các bạn sinh viên tiếp tục cộng tác ở những số tiếp theo.

Trân trọng kính chào!


Copyright © 2012 Trường Đại học Xây dựng Miền Tây
Địa chỉ: Số 20B Phó Cơ Điều, Phường 3, Thành phố Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
Điện thoại: (0270) 3825 903 - 3823 657 - 3839 768     Fax: (0270) 3827 457


Wedmaster: banbientap@mtu.edu.vn