Danh mục khu vực ưu tiên năm 2018

Quy định cộng điểm ưu tiên theo khu vực năm 2018:

- KV1 được ưu tiên 0.75 điểm

- KV2-NT được ưu tiên 0.5 điểm

- KV2 là 0.25 điểm.

- Thí sinh thuộc KV3 không thuộc diện hưởng ưu tiên khu vực.


Tải file tại đây