Báo cáo sơ kết HKI năm học 2013-2014

         BỘ XÂY DỰNG              CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  TRƯỜNG ĐHXD MIỀN TÂY                     Độc lâp - Tự do - Hạnh phúc
                  ---------------                                     -------------------------------

    Số …../ BC- ĐHXDMT                                Vĩnh Long, ngày 04 tháng 4 năm 2014

BÁO CÁO SƠ KẾT HỌC KỲ I

NĂM HỌC 2013-2014
Kính thưa các thầy BGH Nhà trường, các đồng chí trưởng, phó các đơn vị các em học sinh, sinh viên thân mên !

Năm học 2013-2014 với những nhiệm vụ hết sức to lớn và có ý nghĩa của ngành giáo dục nói chung và của Trường chúng ta nói riêng, tiếp tục thực hiện chủ đề năm học là  “đổi mới quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục”; “đổi mới căn bản toàn diện giáo dục”, Toàn ngành đang thực hiện 3 cuộc vận động và 1 phong trào thi đua. Bước vào năm học  tuy có nhiều khó khăn nhưng dưới sự lãnh đạo của  Đảng bộ, BGH, với sự nỗ lực của cả thầy và trò, đến thời điểm này có thể nói toàn trường chúng ta đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ học kỳ 1 năm học 2013-2014.

Được sự đồng ý của Ban giám hiệu Nhà trường, sau đây tôi xin phép tóm tắt những nội dung chính về đánh giá kết hoạt động của nhà trường trong học kỳ vừa qua như sau:

1. MỘT SỐ NÉT CHÍNH VỀ TÌNH HÌNH TRƯỜNG TRONG HỌC KỲ I NĂM HỌC 2013-2014.

Hiện nay các lớp học tập tại trường có 68 lớp với tổng số 3089 học sinh, sinh viên.

Về cơ sở vật chất: Nhà trường đã đáp ứng được các điều kiện cho việc dạy và học. Đủ phòng học, trang thiết bị dạy học được trang bị ngày càng đầy đủ hơn, nhất là các phương tiện thiết bị dạy học hiện đại, bổ sung đầy đủ các thiết bị dạy học thực hành trong học kỳ vừa qua.


2.  VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ:
 
    -  Nhà trường có nhiều giải pháp đổi mới phương pháp dạy và học đáp ứng yêu xã hội, thực hiện tốt cầu cuộc vận động của ngành; nhiều biện pháp chỉ đạo công tác chuyên môn đã có tác dụng, tạo được phong trào dạy và học thực chất, sát với đối tượng sinh viên hơn.

- Để nâng cao chất lượng học ngoại ngữ phần nghe nói, và các thiết bị đèn chiếu được trang bị đầy đủ các phòng học, thực sự tạo được hứng thú trong SV và có điều kiện tốt để rèn luyện kỹ năng nghe nói của các em;

- Nhà trường có nhiều giải pháp và quan tâm trong việc giáo dục và rèn luyện học sinh, sinh viên, nhất là việc giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức và kỹ năng sống cho sinh viên; duy trì và đảm bảo tốt nền nếp kỷ cương, an ninh trật tự trong trường học. Tất cả sinh viên được quan tâm và bình đẳng trong giáo dục và rèn luyện, tạo môi trường thân thiện tích cực.


3. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA NHÀ TRƯỜNG TRONG HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2013-2014

a. Về phía giảng viên: 

- Phong trào thi đua dạy tốt trong giáo viên được duy trì thường xuyên trong học kỳ có nhiều phương pháp giảng dạy tích cực và các giải pháp tích cực trong công tác thi đua đó là  đổi mới và nâng cao chất lượng giảng dạy trong giảng viên. 

- Có nhiều giảng viên có đề tài sáng kiến kinh nghiệm trong công tác giảng dạy. Đội ngũ giáo viên chủ nhiệm bám lớp, có trách nhiệm cao trong công tác quản lý HS và tư vấn học tập và rèn luyện, đã thực sự vì học sinh thân yêu. Tất cả GV đều thực hiện tốt quy chế do Bộ giáo dục và Đào tạo ban hành về Công tác HSSV.

b. Về phía học sinh:

- Nền nếp học tập theo tín chỉ dần dần được ổn định, các em đã có ý thức tập trung cao trong học tập, biết lo lắng và khắc phục khó khăn để dành nhiều thời gian cho học tập. Đã tổ chức nghiêm túc, chất lượng đào tạo ở Nhà trường.

- Nhà trường đã triển khai công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng đạo đức, lối sống cho sinh viên dưới các hình thức: pano, áp phích, băng rôn, khẩu hiệu... Tổ chức cho học sinh sinh viên tham gia các hoạt động văn hóa văn nghệ và các hoạt động ngoài giờ cho SV.

- Thực hiện chế độ chính sách đối với HSSV học kì I năm học 2013-2014. Cụ thể: 248  lượt HSSV được cấp giấy xác nhận hưởng chế độ trợ cấp ưu đãi; 51 HSSV được hưởng trợ cấp xã hội; 39 HSSV được cấp giấy miễn giảm học phí; 1240 HSSV được xác nhận vay vốn tín dụng ưu đãi.

c. Kết quả học tập và rèn luyện của học sinh có sự chuyển biến tích cực và tiến bộ hơn nhiều, thông qua bảng kết quả tổng kết học kỳ sau:  

- Về học tập:

        +  Kết quả thi sinh viên giỏi: đạt 15 sinh viên / 89 SV

        + Tập thể  xuất sắc: 15 lớp ; Tập thể sinh viên tiên tiến 13 tập thể .

- Về cá nhân:

+ Sinh viên XS:  68 em, đạt tỷ lệ: 2,33%

+ Sinh viên giỏi: 186 em đạt tỷ lệ: 6,36%

+ Sinh viên khá: 494 em đạt tỷ lệ: 16,9%

+ Tổng cộng: 746 em đạt tỷ lệ khá, G và XS: 25,51% tăng so với học kỳ trước 3,25%

+ Xét học bổng HSSV XS : 68 SV; Giỏi 183 SV; Khá 88 SV

Tổng cộng: 339 HSSV

+ Tỷ lệ lệ HSSV yếu kém 4.92%

- Về rèn luyện:           

Tổng số

Rèn xuất sắc

Rèn luyện giỏ

Khá

TBK

TB

Yếu

Kém

3089

289 SV

9.34%

569 SV

18.4%

745

24.06%

845

27.3%

659

21.3%

12
0.387%

 

    0 %

d. Hạn chế khuyết điểm:

Một bộ phận học sinh, sinh viên  ý thức học tập kém, có những biểu hiện vi phạm nội quy nhà trường, vi phạm đạo đức học sinh như:

Nghỉ học tuỳ tiện không lý do, trốn học bỏ giờ;  vi phạm luật ATGT; ý thức bảo vệ tài sản nhà trường chưa tốt; thi kiểm tra còn vi phạm quy chế thi v.v...

4. PHƯƠNG HƯỚNG TRONG HỌC KỲ  II NĂM HỌC 2013-2014

Thực hiện “đổi mới căn bản toàn diện giáo dục”, tổ chức có khoa học và hiệu quả đào tạo theo hệ thống tín chỉ, phát triển đào tạo liên thông và bồi dưỡng ngắn hạn. Tăng cường các hoạt động rèn luyện kỹ năng sống và kỹ năng nghề nghiệp cho học sinh sinh viên, Chúng ta thực hiện tốt những nội dung sau:

- Tăng cường hơn nữa nề nếp kỷ cương nhà trường, xử lý nghiêm các học sinh, sinh viên vi phạm Nội quy quy chế của nhà trường. Nâng cao một bước về vấn đề giáo dục đạo đức cho học sinh, sinh viên để tạo môi trường giáo dục thân thiện.

- Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho HSSV thông qua các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, tổ chức các hội thi các chuyến tham quan về nguồn...

- Tăng cường công tác an ninh trật tự trong trường, đảm bảo nhà trường không có trường hợp nào liên quan đến tệ nạn XH, mạn dâm, ma túy, không có bạo lực học đường, môi trường xanh - sạch - đẹp.

- Kết quả học tập và rèn luyện học kỳ 2 giử vững và tăng lên.

 Kính thưa các đồng chí , các em học sinh , sinh viên  thân mến !

Nhìn lại học kỳ qua mặc dù gặp không ít khó khăn vất vả nhưng thầy và trò Nhà trường đã không ngừng phấn đấu vươn lên. Đâu đó vẫn còn những tồn tại, yếu kém nhưng nhìn chung đến thời điểm này, chúng ta có thể nói rằng trường chúng ta đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ học kỳ I năm học 2013-2014.

Một lần nữa xin gửi tới các Thầy trong BGH,  thầy cô giáo cùng toàn thể các em lời chúc sức khoẻ, chúc tất cả các em sang học kỳ II dành được nhiều thắng lợi mới.
            Xin chân thành cảm ơn!


   ĐÀO TẠO  ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC  SINH VIÊN  TUYỂN SINH  
   Lịch sử phát triển  Phòng Quản lý Đào tạo  Tân sinh viên  Đại học chính quy  
   Ngành đào tạo  Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế  Học bổng  Liên thông VLVH  
   Chuẩn đầu ra  Phòng Công tác chính trị Sinh viên  Hoạt động phong trào  Sau đại học  
   Tra cứu văn bằng  Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng   Cổng thông tin tín chỉ  Đào tạo ngắn hạn và Cao đẳng  
   Thông tin Khoa học GD  Phòng Tổ chức - Hành chính  Thư viện ảnh  Nghiệp vụ xây dựng  
     Phòng Tài chính - Kế toán  Thông tin việc làm     
     Phòng Quản trị thiết bị  Bài hát MTU  
 
     Khoa Khoa học Cơ bản  Biểu trưng MTU (logo)  TUYỂN SINH 2022  
     Khoa Lý luận Chính trị    Ngành và chỉ tiêu tuyển sinh  
     Khoa Xây dựng    Phương thức xét tuyển  
     Khoa Kiến trúc    Thi năng khiếu  
     Khoa Kinh tế    Xét tuyển trực tuyến theo Học bạ  
     Khoa Kỹ thuật Hạ tầng - Đô thị    Tra cứu kết quả  
     Trung tâm Bồi dưỡng NVXD và ĐT thường xuyên    Lịch thi THPT Quốc gia  
     Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học  
 
     Trung tâm Tư vấn Xây dựng    Tư vấn tuyển sinh
 
     Trung tâm Thí nghiệm VLXD và Môi trường    Hotline: (0270) 3 825 903
 
     Trung tâm Thông tin - Thư viện    Email: tuyensinh@mtu.edu.vn  
           

Copyright © 2013 Trường Đại học Xây dựng Miền Tây - Số 20B Phó Cơ Điều, Phường 3, Tp. Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
Tel: (0270) 3 823 657 - Fax: (0270) 3827457
Email: banbientap@mtu.edu.vn