Báo cáo sơ kết HKI năm học 2014-2015

BÁO CÁO SƠ KẾT HỌC KỲ I 
VỀ CÔNG TÁC SINH VIÊN NĂM HỌC 2014-2015

Năm học 2014-2015 với những nhiệm vụ hết sức to lớn và có ý nghĩa của ngành giáo dục nói chung và của Trường chúng ta nói riêng, tiếp tục thực hiện chủ đề năm học theo tinh thần Nghị quyết TW8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế. Toàn ngành đang thực hiện 3 cuộc vận động và 1 phong trào thi đua. Bước vào năm học tuy có nhiều khó khăn nhưng dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ, BGH, với sự nỗ lực của cả thầy và trò, đến thời điểm này có thể nói toàn trường chúng ta đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ học kỳ 1 năm học 2014-2015.

1. MỘT SỐ NÉT CHÍNH VỀ TÌNH HÌNH TRƯỜNG TRONG HỌC KỲ I NĂM HỌC 2014-2015.
Hiện nay các lớp học tập tại trường có 68 lớp với tổng số 3089 học sinh, sinh viên.
Về cơ sở vật chất: Nhà trường đã đáp ứng được các điều kiện cho việc dạy và học. Đủ phòng học, trang thiết bị dạy học được trang bị ngày càng đầy đủ hơn, nhất là các phương tiện thiết bị dạy học hiện đại, bổ sung đầy đủ các thiết bị dạy học thực hành trong học kỳ vừa qua phục vụ tốt trong công tác đào tạo theo tín chỉ.

2. VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ :
- Nhà trường có nhiều giải pháp đổi mới phương pháp dạy và học đáp ứng yêu xã hội, thực hiện tốt cuộc vận động của ngành; nhiều biện pháp chỉ đạo công tác chuyên môn đã có tác dụng, tạo được phong trào dạy và học thực chất, sát với đối tượng sinh viên hơn.
- Nhà trường có nhiều giải pháp và quan tâm trong việc giáo dục và rèn luyện học sinh, sinh viên, nhất là việc giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức và kỹ năng sống cho sinh viên; duy trì và đảm bảo tốt nền nếp kỷ cương, an ninh trật tự trong trường học. Tất cả sinh viên được quan tâm và bình đẳng trong giáo dục và rèn luyện, tạo môi trường thân thiện tích cực.

3. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA NHÀ TRƯỜNG TRONG HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2014-2015
a. Về phía giảng viên:
- Phong trào thi đua dạy tốt trong giáo viên được duy trì thường xuyên trong học kỳ có nhiều phương pháp giảng dạy tích cực và các giải pháp tích cực trong công tác thi đua đó là đổi mới và nâng cao chất lượng giảng dạy trong giảng viên. 
- Có nhiều giảng viên có đề tài sáng kiến kinh nghiệm trong công tác giảng dạy. Đội ngũ giáo viên chủ nhiệm bám lớp, có trách nhiệm cao trong công tác quản lý HS và tư vấn học tập và rèn luyện, đã thực sự vì học sinh thân yêu có 04 GVCN đươc khen thưởng. Tất cả GV đều thực hiện tốt quy chế do Bộ giáo dục và Đào tạo ban hành về Công tác HSSV.

b. Về phía học sinh:
- Nền nếp học tập theo tín chỉ dần dần được ổn định, các em đã có ý thức tập trung cao trong học tập, biết lo lắng và khắc phục khó khăn để dành nhiều thời gian cho học tập. Đã tổ chức nghiêm túc, chất lượng đào tạo ở Nhà trường. 
- Nhà trường đã triển khai công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng đạo đức, lối sống cho sinh viên dưới các hình thức: pano, áp phích, băng rôn, khẩu hiệu... Tổ chức cho học sinh sinh viên tham gia các hoạt động văn hóa văn nghệ và các hoạt động ngoài giờ cho SV các hoạt động của đoàn hội.
- Thực hiện chế độ chính sách đối với HSSV học kì I năm học 2014-2015. Cụ thể: 345 lượt HSSV được cấp giấy xác nhận hưởng chế độ trợ cấp ưu đãi; 34 HSSV được hưởng trợ cấp xã hội; 1240 HSSV được xác nhận vay vốn tín dụng ưu đãi.
- Đoàn trường có : Trong đó 401 sinh viên đạt sinh viên 5 tốt cấp trường , 49 SV cấp tỉnh và 01 SV đạt cấp TW và sao tháng riêng.
- Hội khuyến học hỗ trợ 1 xuất học bổng cho 01 sinh viên với số tiền 3.5 triệu đồng; Công đoàn trường 5 xuất HB mỗi xuất là 01 triệu đồng .
-Có 68 lớp Sinh viên tham ra ủng hộ người nghèo năm 2015 với tổng số tiền trên 13 triệu đồng.

c. Kết quả học tập và rèn luyện của học sinh có sự chuyển biến tích cực và tiến bộ hơn nhiều, thông qua bảng kết quả tổng kết học kỳ sau:
- Về học tập:
+ Kết quả thi sinh viên giỏi: đạt 04 sinh viên / 93 SV
+ Khen thưởng 11 lớp trưởng, học tốt, quản lý lớp tốt.

- Về cá nhân:
+ Sinh viên XS: 115 em, đạt tỷ lệ:2,13%
+ Sinh viên giỏi: 231 em đạt tỷ lệ: 8,3%
+ Sinh viên khá: 468 em đạt tỷ lệ: 16,81%
+ Tổng cộng: 814 em đạt tỷ lệ khá, G và XS: 29,24% tăng so với học kỳ trước 4,28 %. Đặc biệt có lớp đạt kết quả như KT13D01 tỷ lệ khá giỏi đạt 73,08% ; KT13D02 là 72,92%; KT12D01 61,54%; XD 13D04 là 56,25% …
+ Xét học bổng HSSV XS : 115 SV; Giỏi 110 SV; Khá 00 SV
Tổng cộng: 225 HSSV
+ Tỷ lệ HSSV kém 6%

- Về rèn luyện:

Tổng số

Xuất sắc

Tốt

Khá

TBK

TB

Yếu

Kém

3089

363 SV

13.02%

1137 SV

40.8%

732

26.26%

332

11.91%

  152

5.45%

  44

1.58%

27

 0.27 %


d. Hạn chế khuyết điểm:
Một bộ phận học sinh, sinh viên ý thức học tập kém, có những biểu hiện vi phạm nội quy nhà trường, vi phạm đạo đức học sinh như:
Nghỉ học tuỳ tiện không lý do, trốn học bỏ giờ bỏ thi; vi phạm luật ATGT; ý thức bảo vệ tài sản nhà trường chưa tốt bàn, ghế tắt điện khi ra khỏi lớp, cầu thang máy; thi kiểm tra còn vi phạm quy chế thi; tham ra các hoạt động phong trào của Nhà trường ít. Vai trò quản lý cán bộ lớp còn hạn chế v.v... Trong học kỳ có 107 sinh viên bị cảnh cáo học vụ , còn những sinh viên nộp học phí học phí trễ khi kết thúc học phần đăng ký…

4. PHƯƠNG HƯỚNG TRONG HỌC KỲ II NĂM HỌC 2014-2015
Thực hiện “đổi mới căn bản toàn diện giáo dục”, tổ chức có khoa học và hiệu quả đào tạo theo hệ thống tín chỉ, phát triển đào tạo liên thông và bồi dưỡng ngắn hạn. Tăng cường các hoạt động rèn luyện kỹ năng sống và kỹ năng nghề nghiệp cho học sinh sinh viên, Chúng ta thực hiện tốt những nội dung sau: 
- Tăng cường hơn nữa nề nếp kỷ cương nhà trường, xử lý nghiêm các học sinh, sinh viên vi phạm Nội quy quy chế của nhà trường. Nâng cao một bước về vấn đề giáo dục đạo đức cho học sinh, sinh viên để tạo môi trường giáo dục thân thiện.
- Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho HSSV thông qua các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, tổ chức các hội thi các chuyến tham quan về nguồn...
- Tăng cường công tác an ninh trật tự trong trường, đảm bảo nhà trường không có trường hợp nào liên quan đến tệ nạn XH, mạn dâm, ma túy, không có bạo lực học đường, môi trường xanh - sạch - đẹp.
- Kết quả học tập và rèn luyện học kỳ II giử vững và tăng lên.

Nhìn lại học kỳ qua mặc dù gặp không ít khó khăn vất vả nhưng thầy và trò Nhà trường đã không ngừng phấn đấu vươn lên. Tuy nhiên vẫn còn những tồn tại, hạn chế nhưng nhìn chung đến thời điểm này, chúng ta có thể nói rằng trường chúng ta đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ học kỳ I năm học 2014-2015.

Phòng Công tác HSSV

   ĐÀO TẠO  ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC  SINH VIÊN  TUYỂN SINH  
   Lịch sử phát triển  Phòng Quản lý Đào tạo  Tân sinh viên  Đại học chính quy  
   Ngành đào tạo  Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế  Học bổng  Liên thông VLVH  
   Chuẩn đầu ra  Phòng Công tác chính trị Sinh viên  Hoạt động phong trào  Sau đại học  
   Tra cứu văn bằng  Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng   Cổng thông tin tín chỉ  Đào tạo ngắn hạn và Cao đẳng  
   Thông tin Khoa học GD  Phòng Tổ chức - Hành chính  Thư viện ảnh  Nghiệp vụ xây dựng  
     Phòng Tài chính - Kế toán  Thông tin việc làm     
     Phòng Quản trị thiết bị  Bài hát MTU  
 
     Khoa Khoa học Cơ bản  Biểu trưng MTU (logo)  TUYỂN SINH 2022  
     Khoa Lý luận Chính trị    Ngành và chỉ tiêu tuyển sinh  
     Khoa Xây dựng    Phương thức xét tuyển  
     Khoa Kiến trúc    Thi năng khiếu  
     Khoa Kinh tế    Xét tuyển trực tuyến theo Học bạ  
     Khoa Kỹ thuật Hạ tầng - Đô thị    Tra cứu kết quả  
     Trung tâm Bồi dưỡng NVXD và ĐT thường xuyên    Lịch thi THPT Quốc gia  
     Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học  
 
     Trung tâm Tư vấn Xây dựng    Tư vấn tuyển sinh
 
     Trung tâm Thí nghiệm VLXD và Môi trường    Hotline: (0270) 3 825 903
 
     Trung tâm Thông tin - Thư viện    Email: tuyensinh@mtu.edu.vn  
           

Copyright © 2013 Trường Đại học Xây dựng Miền Tây - Số 20B Phó Cơ Điều, Phường 3, Tp. Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
Tel: (0270) 3 823 657 - Fax: (0270) 3827457
Email: banbientap@mtu.edu.vn