QUY ĐỊNH

Thời gian vào, ra tiết giảng
(Ban hành kèm theo QĐ số 50 /QĐ-ĐHXDMT ngày 27 tháng 01 năm 2015) 

Thời gian ra, vào tiết giảng

BUỔI

TIẾT

GIỜ LÊN LỚP

THỜI GIAN NGHỈ

Sáng

1

7h00 – 7h50

05 phút

2

7h55 – 8h45

05 phút

3

8h50 – 9h40

05 phút

4

9h45 – 10h35

05 phút

5

10h40 – 11h30

 

 

Chiều

6

13h00 – 13h50

05 phút

7

13h55 – 14h45

05 phút

8

14h50 – 15h40

05 phút

9

15h45 – 16h35

05 phút

10

16h40 – 17h30

 

 

Tối

11

18h30 – 19h20

05 phút

12

19h25 – 20h15

05 phút

13

20h20 – 21h10


Copyright © 2012 Trường Đại học Xây dựng Miền Tây
Địa chỉ: Số 20B Phó Cơ Điều, Phường 3, Thành phố Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
Điện thoại: (0270) 3825 903 - 3823 657 - 3839 768     Fax: (0270) 3827 457


Wedmaster: banbientap@mtu.edu.vn