Thông tin Khoa học - Giáo dục
Đang online: 110

Số lượt truy cập: 4799084

Hội thảo khoa học: Giải pháp thiết kế Kiến trúc, Kết cấu xây dựng thân thiện môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu

>> PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ HỘI THẢO 

>> ĐĂNG KÝ TRỰC TUYẾN          

Copyright © 2013 Trường Đại học Xây dựng Miền Tây
Địa chỉ: Số 20B Phó Cơ Điều, Phường 3, Thành phố Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
Điện thoại: 0270. 3 825 903 - 3 823 657      Fax: 0270. 3 827 457

Wed master: thongmtu@gmail.com