Tư vấn Tuyển sinh
TƯ VẤN TUYỂN SINH 2017

Giải đáp mọi thắc mắc liên quan tuyển sinh ĐH, CĐ hệ chính quy năm 2017
Phòng Quản lý - Đào tạo, Trường Đại học Xây dựng Miền Tây
Số 20B Phó Cơ Điều - Phường 3 - Tp. Vĩnh Long - Tỉnh Vĩnh Long
ĐT: 0270. 3 825 903
Email: tuyensinh@mtu.edu.vn
Gửi tin trực tuyến: tại đây

Tổ công tác chuyên trách:  
 
TT  Họ và tên  Chức vụ Điện thoại  Email
1  Đỗ Thị Ngọc Mai  Tổ trưởng  0919 787 966  dongocmaimtu@gmail.com
2  Trần Thị Hường  Ủy viên  0907 623 386  huongtranmtu@gmail.com
3  Nguyễn Sơn Tùng  Ủy viên 0982 820 124 nstung@mtu.edu.vn
  Tuyển sinh sau đại học chuyên ngành tài chính ngân hàng (09/2015)
  Tuyển sinh sau đại học (04/2015)
  Tuyển sinh cao học ngành Kiến Trúc, Xây dựng DD & CN (02/2015)
  Tuyển sinh đào tạo Đại học ngành Kỹ thuật Xây dựng ( 08/2014)
  Tuyển sinh đào tạo Đại học ngành Kinh tế Xây dựng  ( 07/2014)
  Tuyển sinh đào tạo Thạc sĩ chuyên ngành Kế toán  (09/2014
  Tuyển sinh đại học tại Đại học Tokuyama-Nhật Bản  ( 07/05/2014)
  Chỉ tiêu tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2014 của trường ĐHXD Miền Tây (16/01/2014)
 Tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ chuyên ngành Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp; Quản lý Đô thị và Công trình (04/11/2013)

Copyright © 2013 Trường Đại học Xây dựng Miền Tây
Địa chỉ: Số 20B Phó Cơ Điều, Phường 3, Thành phố Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
Điện thoại: 0270. 3 825 903 - 3 823 657      Fax: 0270. 3 827 457

Wed master: thongmtu@gmail.com